Anemometr WindMaster

Anemometr WindMaster

Anemometr WindMaster od známého výrobce navigačních pomůcek Kasper & Richter zaujme moderním designem a možností připnutí na zápěstí místo hodinek. Nejdříve asi zpozorní vášniví amatérští meteorologové, kteří sledují události v atmosféře vždy a všude. Další, které tento přístroj osloví, jsou pak všichni ti, jejichž sportovní zájmy závisejí na síle větru. To nejsou dnes jen jachtaři a parašutisté, ale také vyznavači powerkitingu s různými typy draků (kajtů).

Údaje výrobce:
Výrobce: Kasper & Richter
Měří:
– časové údaje ve všech možných podobách
– rychlost větru i v Beaufortově stupnici
– nadmořskou výšku i tlak vzduchu
– teplotu a její vztah k větru
Barvy pouzdra: žlutá, modrá, černá a titanová
Hmotnost:100 g.
Rozměry: 70 x 40 x 18 mm
Infocena: 4 505 Kč
Dodává: Acron Czech

Anemometr WindMaster od známého výrobce navigačních pomůcek Kasper & Richter zaujme moderním designem a možností připnutí na zápěstí místo hodinek. Nejdříve asi zpozorní vášniví amatérští meteorologové, kteří sledují události v atmosféře vždy a všude. Další, které tento přístroj osloví, jsou pak všichni ti, jejichž sportovní zájmy závisejí na síle větru. To nejsou dnes jen jachtaři a parašutisté, ale také vyznavači powerkitingu s různými typy draků (kajtů). A samozřejmě i v běžném outdooru využijeme znalost síly větru a výškoměr i s barometrickou předpovědí počasí. Zajímavou funkcí je přepočet síly větru spolu s teplotou na efektivní teplotu (Wind Chill faktor), který varuje před nebezpečným podchlazením.

WindMaster (dále WM) se ovládá čtyřmi tlačítky s obou stran, páté slouží jen k podsvícení zobrazovače a je umístěno shora a chráněno před náhodným stiskem. Podsvícení displeje je elektroluminiscenční. Kromě již zmíněných funkcí anemometru, výškoměru barometru lze WM trvale používat jako přesné hodinky se současným zobrazením data a dne v týdnu, nebo se k času zobrazuje teplotu a výška, či dočasně i jiné vybrané veličiny. Samozřejmostí WM jsou různé časové funkce, jako stopky s 10ti mezičasy přesností 1/100 s a dva timery, kdy se k nastavené hodnotě času odčítá zbývající doba i se zvukovými signály. Zatímco Timer 1 je běžný, Timer 2 je určen pro start závodů jachet a nastavují se zde tři rozdílné hodnoty mezičasů a signálů.

Výškoměr může měřit buď absolutní hodnotu výšky nad hladinou moře (0 m = 1013,2 hPa) nebo výšku relativní, kde počáteční hodnotu buď nulujeme, nebo nastavíme podle známé výšky v místě. Během času se může vzhledem k nestálosti počasí měnit i hodnota tlaku vzduchu, proto je důležité na místech kde je výška přesně změřena, si hodnotu zkontrolovat a případně upravit. Výškoměr je kalibrován pro rozsah výšek –702 m až do 9164 m po 1 metru.

Anemometr WindMaster
Anemometr WindMaster

Stejným čidlem je měřen i barometrický tlak, který graficky ve třech měřeních po třech hodinách zobrazuje, je-li tlak stálý či jeho tendenci stoupat či klesat. Tento údaj nám pomůže v odhadu budoucího počasí, jen je důležité, aby po dobu tohoto měření se výška WM neměnila. Vhodné využití je například při odpočinku přes noc. Hodnoty tlaku jsou kalibrovány pro rozsah 300 až 1100 hPa po 0,1 hPa.

Měření teploty okolí je poměrně přesné za předpokladu, že teplotu neovlivní naše tělesné teplo. Doporučuje se WM sundat z ruky 20-30 minut před měřením. Výhodou proto je možnost odpojit řemínek na ruku a nahradit jej dodávaným popruhem na zavěšení. Kalibrovaný rozsah měřených teplot je od –10 do +60 °C. Rozlišení teploty i u chladového faktoru (wind chill) je 0,1 °C. Rozsah čidla je samozřejmě větší, problém u záporných teplot nastává v mraze s kapacitou baterie a funkcí zobrazovače, u kladných teplot nad 60 °C pak s odolností uživatele. Baterie je zde LiIon 3V, typ CR2032 s průměrnou životností v WM 1,5 roku. Slabá baterie se ale včas signalizuje na zobrazovači.

Hmotnost WM je překvapivě nižší, než uvádí výrobce. Měřili jsme ovšem logicky hmotnost přístroje pouze s jedním upevňovacím systémem, v tomto případě s páskem pro upevnění na zápěstí jako hodinky. Tedy bez popruhu na zavěšení ve svislé poloze. Hmotnost přístroje s řemínkem na ruku je 60 g. Také rozměr nám vyšel nepatrně jiný délka 76 mm a šířka 40 mm, ovšem to je dané zřejmě tím, že WJM je prohnutý, aby dobře seděl na ruce. Vzhledem k prohnutému tvaru také neuvádíme výšku WM.

Anemometr

Nejdůležitějším měřením je pochopitelně funkce větroměru. Sílu větru měří vrtulka uložená v dvojitém prstenci. Hlavní prstenec je v klidovém stavu sklopen a aktivuje se současným stiskem dvou pojistek ze strany pouzdra. Prstenec vyskočí do kolmé polohy nad WM. Před měřením je ještě potřeba pootočit vnitřní prstenec, nebo spíš otočné pouzdro vrtulky tak, aby nic nebránilo průchodu vzduchu. Přepnutím do módu měření větru a nastavením vrtulky na směr větru se údaj okamžitě zobrazuje. Naopak po ukončení měření je vhodné před sklopením hlavního prstence pootočit pouzdro vrtulky, aby byla chráněna před znečištěním a poškozením.

Anemometr WindMaster
Anemometr WindMaster

Měření rychlosti větru je velmi snadné, po správném nastavení vrtulky proti směru větru se zobrazuje jeho rychlost. Rychlost větru je měřena od 0 až do 200 km/h při současném sloupcovém zobrazení hodnot Beaufortovy stupnice 0 – 12. Máme-li i správně měřenou teplotu pak je relevantní i měřená efektivní teplota (Wind Chill faktor), což může být důležité i při teplotách nad nulou. V tomto ohledu jde proti sobě pohodlnost a rychlost měření síly větru při upevnění na zápěstí jako hodinky a současné ovlivnění měřené teploty teplem ruky. Ke správné funkci měřené efektivní teploty musí být WindMaster položen samostatně. Další trochu skrytou nouzovou „survivalovou“ funkcí vrtulky je možnost zorientování se k magnetickému severnímu pólu. Jeden list pětilisté vrtulky je zelenožlutý a držíme-li vrtulku vodorovně, ukáže nám tento list severní směr a z něj si zhruba určíme i ty další.

Všechny měřené hodnoty se zpočátku měří každou vteřinu po dobu třech minut, pak už měření je jen po jedné minutě. Čidla, jak zdůrazňuje výrobce, jsou švýcarské výroby, tedy věřme i dostatečně přesná. Možné hodnoty se zobrazují nejen v mezinárodních jednotkách, ale i anglosaských, jako mph, knots, fps, °F, inHg, ft apod. Extrémní podmínky WM zvládá poměrně dobře, vodotěsnost je zajištěna ale jen do 1 atm, tj. odolnost pouze proti stříkající vodě. Jedná se o elektronický měřící přístroj takže na vodu, zvlášť tu slanou, je potřebné dávat pozor. Zobrazovač je schopen zobrazit údaje s čidel už od – 40 do 80 °C, rychlost větru pak i 300 km/h, ale to už nemá žádný praktický význam.

Při hledání podrobnějších informací v obchodech a na internetu nezaměňte přístroj WindMaster od výrobce Kasper & Richter s podobně nazvaným anemometrem Windmaster 2 z produkce Kaindl Electronic, který má klasický miniaturní anemometr. Hodinková i závěsná úprava WindMastera je dobrým kompromisem pro různá použití. Je vidět, že výrobce se zaměřil na rekreační jachting, kde předpokládá asi největší zájem, využití WindMaster ale najde i při jiných aktivitách, outdoor nevyjímaje. Věnujete-li se zálibě v některém z mnoha odnoží powerkitingu, různých druzích dračího létání, ale i vážnějším outdoorovým nebo polárním expedičním projektům, pak se využití anemometru WindMaster přímo nabízí.

© Svět outdooru, duben 2009, text i foto Pavel Krupka

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: