Členské příspěvky v roce 2024

Pro získání členství je potřeba vyplnit jednoduchou přihlášku a uhradit členské příspěvky.

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN OBJEDNÁVEJTE ZDE

KategorieČlenské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1958 − 1994)
1 820,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2006
senioři od 65 let (roč. 1957 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1995 − 2003)
1 420,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
740,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2004 a mladší)
740,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1700 Kč (A-člen) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis3 240,− Kč
otec 1320 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis2 840,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis1 820,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis2 160,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka invalidní 720 Kč + děti gratis1 480,− Kč
duplikát průkazky AV 0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky 0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení – platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV – aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2023, tj. platil naposledy členství v roce 2022 nebo v roce 2021, platí, že může obnovit členství pro rok 2023 jako nový člen již k 1.9.2022 a zdarma využívat výhody členství v období září – prosinec 2022.

Jste občany Slovenské republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.