HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Turistický atlas Slovensko od Shocartu

V pořadí již čtvrtý šanonový atlas z dílny českého vydavatele map Shocart mapuje Slovenskou republiku. V krátké době tak dostává slovenská ale i česká turistická obec druhé podobné podrobné mapové dílo (před Vánocemi vydal šanonový turistický atlas Slovenska VKÚ Harmanec). Kartografické vydavatelství Shocart zpracovalo Turistický atlas Slovensko stejným způsobem jako …

Údaje vydavatele
Turistický atlas Slovensko
1:50 000, šanon A4, jednotlivé listy lze vyjmout
500 stran, mapová část 398 stran
infocena 900 Kč (na www je cena 799 plus 99 poštovné)
vydal SHOCart, 2006

V pořadí již čtvrtý šanonový atlas z dílny českého vydavatele map Shocart mapuje Slovenskou republiku. V krátké době tak dostává slovenská ale i česká turistická obec druhé podobné podrobné mapové dílo (před Vánocemi vydal šanonový turistický atlas Slovenska VKÚ Harmanec).

Kartografické vydavatelství Shocart zpracovalo Turistický atlas Slovensko stejným způsobem jako Turistický atlas Česko vydaný v roce 2004. To znamená šanonové uspořádání cca 200 volných mapových listů tištěných oboustranně (přesně 394 mapových stran), které jsou řazené podobně jako autoatlas. Kvůli úspoře místa ovšem chybí přesahy, na které jsme právě z autoatlasu zvyklí (přesněji řečeno zde je novinkou nepatrný několikamilimetrový přesah). Každý list je možné vyjmout z pořadače, vložit například do běžně používané průhledné fólie a používat jako samostatnou mapu. Jedna strana atlasu zobrazuje terén 10 x 15 km a při měřítku 1:50 000 jde o list 202 x 302 mm plus 10 mm po straně na identifikační proužek s otvory pro pořadač, tedy celkem 212 x 302 mm. Každý list je o něco větší než u dříve vydaného atlasu Česko. Tím vzniká nepatrný asi 1 – 2mm překryv mapy na vnějším okraji listu (ve středu u informační lišty s otvory pro pořadač překryv není). Mapový list už se nevejde do běžného průhledného euroobalu a asi 1 mm vykukuje. I původní list českého atlasu (210 x 300) byl větší než běžný formát A4 (210 x 297), mapový list atlasu Slovensko je o 5 mm delší než běžný papír a při transportu s jinými papíry tedy bude přesahovat a může se snadněji poškodit. Na práci s mapovým listem formátu cca A4 bude třeba si zvyknout, někdo s tím může mít problém, ale jak zatím ukazují zkušenosti z českého atlasu, většina uživatelů si nestěžuje. Doporučuji předem vyzkoušet. Je pravděpodobné, že šanonové uspořádání bude mít svoje zastánce i odpůrce, jak ukazuje diskuze u našich dřívějších recenzí. Každý list obsahuje potřebné informace pro vyhledání sousedních listů i pro rychlé vrácení zpět do šanonu. K atlasu je připojen kompletní rejstřík sídel doplněný o PSČ, celý šanon je uložen v kartónovém pouzdru.

Turistický atlas Slovensko (SHOCart)Turistický atlas Slovensko (SHOCart)

Samotná mapová část se neliší od turistických map a vychází samozřejmě ze stejných podkladů jako běžné mapy 1:50 000 vydavatelství Shocart, ovšem bez zázemí popisu turistických zajímavostí. Turistické informace, které jsou na turistických mapách na zadní straně, se do díla o takovém rozsahu jednoduše nevejdou. Vydají na samostanou publikaci a také tak byly k českému vydání zpracovány a byly vydány jako Turistický lexikon Česko. Podle informací vydavatele Shocart připravuje podobně zpracované turistické informace i pro Slovenskou republiku. Použité mapové zpracování je totožné z běžnými mapami Shocartu. Na našich stránkách vznikla u recenze českého atlasu velká diskuze, co je pro uživatele lepší. Jestli podrobnější, členitější a barevně živější legenda map KČT, nebo naopak střízlivější a přehlednější mapová legenda Shocartu. Podle mého názoru, několikrát potvrzeného ve zmíněné diskuzi, jde o věc zvyku a oba způsoby mají své výhody a nevýhody, které jsou stručně naznačeny v předchozí větě. Je ale vhodné upozornit uživatele map KČT a VKÚ Harmanec, že mapové dílo Shocartu je poněkud odlišné od map zmíněných vydavatelů.

Turistický atlas Slovensko (SHOCart)Turistický atlas Slovensko (SHOCart)

Na vydaném Turistickém atlasu Slovensko je vidět neustálá aktualizace podkladů oproti dříve vydaným mapám a u společných hranic i oproti Turistickému atlasu Česko. V atlasu nechybějí časové údaje, které se na Slovensku používají na turistických značkách místo kilometrových vzdáleností obvyklých v Česku. Jsou tu také vyznačené i připravované cyklotrasy. Mapa podporuje GPS, pro souřadnicovou síť je použitý systém WGS 84. V úvodu atlasu je poměrně obsáhlá informace o outdoorovém vybavení. Jsou v zásadě stejné jako v českém vydání, oproti kterému přibyla pasáž o pohybu a bezpečnosti v horách, naopak bohužel chybí informace o využití a použití GPS (až na malou vloženou informační kartu).

Turistický atlas Slovensko (SHOCart)Turistický atlas Slovensko (SHOCart)

Šanonové turistické atlasy přinášejí jedno velké dilema. Zůstat u dosud zažitého systému jednotlivých map dokupovaných postupně podle potřeby, nebo zvolit jednorázový nákup atlasu s možností průběžné aktualizce? Otázka nemá jednoznačnou odpověď. Výhodou atlasu je aktuální mapa celého území a možnost použití jednotlivých listů podle potřeby. Čas vyhledání mapy kteréhokoliv území je mnohem kratší, než u archivu map. Nevýhodou je poměrně malé zobrazené území na formátu A4 a hlavně v terénu je mnohem složitější hledání návaznosti (s volnými listy se hůř manipuluje, mapy jsou na obou stranách a listy se až nepatrnou část nepřekrývají). Jsem přesvědčen, že jde o věc zvyku, a že pro většinu uživatelů bude po určité zkušenosti atlas platným pomocníkem. Alespoň takové zkušenosti mám s dvouletým s užíváním atlasu Česko.

Turistický atlas Slovensko (SHOCart)

Užitná hodnota šanonového atlasu dále závisí na možnostech a ceně aktualizace a výměny. Ta ovšem dosud není uspokojivě prověřena. Vydavatel připravuje pro registrované uživatele aktualizační servis formou balíčků, celý atlas by se měl obnovovat v průběhu cca tří let, cena aktualizace zhruba 50 % ceny celého atlasu. Kardinální otázka pro investici do nového atlasu je přístupnost a cena jednotlivých listů náhradou za ztracené a poškozené. Náhradní listy je možno podle vydavatele objednávat již nyní na adrese prodej@shocart.cz. Cena je stanovena na 5,- Kč. K tomu je ovšem nutné připočítat cenu za dobírku. Rozesílání je zatím omezeno jen na území ČR, v případě zájmu bude řešeno i přes obchodní zastoupení Shocartu v Bratislavě. Další možností bude stáhnutí stránky z chystané internetové aplikace. V tuto chvíli se testuje aplikace na atlas Česko a pro atlas Slovenska by měla být spuštěna do konce roku. Na základě registračního lístku bude zákazníkovi přiděleno ID a současně obdrží určitý kredit, do jehož výše si bude moci aplikaci vyzkoušet a stáhnout požadované stránky. Pokud bude chtít službu využívat i dále, bude si muset další kredit již dokoupit.

Dosud vyšly následující atlasy: Turistický atlas Česko (2004), Vodácký atlas Česko (2005), Turistický lexikon Česko (2005) a nyní Turistický atlas Slovensko. Pro úplnost je nutné doplnit také šanonový Turistický atlas Slovenska, který v měřítku 1:50 000 vydal ke konci roku 2005 VKÚ Harmanec. Celkově jsou šanonové atlasy většinou otevřeně a vstřícně přijímanou novinkou. Vydavatel se může pochlubit několika cenami, které první šanonový atlas získal. Existují pochopitelně i kritické ohlasy, ale podle názoru Světa outdooru budou šanonové turistické atlasy po uspokojivém vyřešení aktualizace a výměny poškozených listů uživatelsky lepší než archiv kompletních turistických map. Jejich výhodu ovšem využije jen ten, kdo je bude pravidelně využívat a komu nebude vadit práce s jednotlivými listy. Pro méně aktivní bude stále výhodnější systém nákupu aktuální mapy podle okamžité potřeby. Velkou předností bude šanonový atlas pro turistické oddíly, pro odbory KČT, pro cestovní kanceláře a další skupinové uživatele, kteří aktuální mapové dílo často používají. Privátní uživatel bude muset na základě vlastních potřeb usoudit, zda mu investice do atlasu a jeho průběžné aktualizace přinese dostatečné uspokojení a užitek.

Zkušenosti čtenářů

Karol

Ja som vyskusal viacero euroobalov (pozbieral som stare v kancelarii). A niektore obaly su vacsie takze ten list aj 5mm presahom netrci z obalu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: