Toulky krajinou hradu Bouzova

Toulky krajinou hradu Bouzova

Udělejte si výlet na hrad, který v dětství zasáhl snad každého z nás, protože se tady točilo mnoho pohádek. Okolí lemuje malebná krajina Bouzovské vrchoviny a Javořičského krasu, která ještě podtrhává dominantní vzhled stavby a vytváří skvělé prostředí pro celodenní výlet.

V malebné, mírně zvlněné lesnaté krajině Zábřežské vrchoviny, vzdušnou čarou asi 30 km severozápadně od Olomouce, na ostrohu nad potokem Javoříčka se tyčí majestátný hrad Bouzov. Tento pohádkový hrad patří mezi nejnavštěvovanější památky v republice a točilo se na něm několik filmů a pohádek, z nichž mezi nejznámější patří pohádka „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“ a italská „Princezna Fantaghiro“.

Výlet nebude jen o hradě

Zvlněná lesnatá krajina v okolí hradu, která je součástí Zábřežské vrchoviny, nese název Bouzovská vrchovina a spolu s vrchovinou Drozdovskou a Mírovskou navzájem oddělují hluboká průlomová údolí Moravské Sázavy a Třebůvky. Bouzovská vrchovina je přitom na všech stranách výrazně ohraničena; od západu a severozápadu hluboko zaříznutým údolím Třebůvky, kde dosahuje tato oblast výšek až 550 m a má velmi členitý reliéf, na jihozápadě je Bouzovská vrchovina ukončena výraznou tektonickou linií Chornice – Čechy pod Kosířem. Východní a severovýchodní část je nižší a též méně členitá. Tvoří ji plošiny na širokých hřbetech a menší kotliny v nadmořských výškách 300 – 400 m. Jižní a jihovýchodní část Bouzovské vrchoviny tvoří území Javoříčského krasu s velkými jeskynními soustavami v několika úrovních.

Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí v ostrůvku devonských vápenců, které vyhloubil podzemní potok Špraněk. Hlavní část jeskyní byla objevena při několikahodinovém namáhavém průstupu nižším patrem místním lesníkem Vilémem Švecem již v roce 1938, další partie pak byly postupně objevovány především v padesátých letech. V současné době je známo přes 3,5 km chodeb, z nichž 788 metrů je zpřístupněno pro veřejnost. Jeskyně má překrásnou krápníkovou výzdobu a zejména nejmohutnější prostora – Dóm gigantů je přeplněna fantastickými tvary stalaktitů, stalagmitů a stalagnátů mamutích rozměrů, jezírky s perlami, sintry a záclonami. Dominantou jeskyní je 2 metry vysoká záclona.

Bouzovská vrchovina vám nabídne také pohled na nádherné krápníky, které jsou skryty v Javoříčské jeskyni.

Veřejnosti nepřístupné nižší patro tvoří složitý labyrint podzemních chodeb propojených propastmi, spadajícími do hloubky až 60 metrů a dodnes není zcela prozkoumáno. Javoříčské jeskyně patří k nejhezčím u nás a k jejich prohlídce si je možno vybrat ze dvou různě dlouhých prohlídkových okruhů.

Začneme v obci Javořičko…

Příjemný celodenní výlet k poznání malebné krajiny Bouzovské vrchoviny i Javoříčského krasu, spojený s prohlídkami státního hradu Bouzov i Javoříčských jeskyní zahájíme v obci Javoříčko. Pro shodný osud bývá nazýváno Moravskými Lidicemi, neboť 5. května 1945 byla obec obklíčena přepadovým oddílem SS z nedalekého hradu Bouzova a za údajnou pomoc partyzánům vypálena a rozbořena, přičemž 38 mužů od 15 – 80 let bylo zastřeleno. Nad společným hrobem obětí je tu vybudován památník umučeným, v blízkosti zničené obce bylo po válce postaveno nové Javoříčko.

Z parkoviště vedle budovy s občerstvením a autobusové zastávky se po modré značce vydáme kolem památníku a společně s červenou značkou stoupáme chodníkem do lesa až ke vchodu Javoříčských jeskyní. Po jejich prohlídce pokračujeme v cestě společně s naučnou stezkou kolem chaty Jeskyňka, postavené v lese nedaleko vchodu do jeskyň, která kromě restaurace poskytuje i celoroční ubytování. Lesní cestou se po půldruhém kilometru dostáváme k horní části mohutného vápencového skaliska, zvaného Zkamenělý zámek, zvedajícího se do výšky 54 metrů nad pravým břehem potoka Špraňku. Na plošině na vrcholu skaliska stávala pravděpodobně od počátku 12. století gotická tvrz nazývaná Branky, rozbořená roku 1392, kdy její strážní úlohu převzal hrad Bouzov.

Hezké výhledy na údolí potoka Špraněk a okolní svahy se naskytnou z této ohrazené plošiny na vrcholu při příjemném odpočinku, který si tu na chvíli uděláme. Poté sejdeme z vrcholu a ve spodní části skalního ostrohu projdeme mohutnou skalní branou kolem zajímavé jeskyně po pravé straně až k rozcestníku „pod Zkamenělým zámkem“. Zde se dáme vpravo po modré značce a pokračujeme podél toku potoka Špraněk  k dřevěnému můstku, kde přechází značka na druhý břeh a začíná stoupat lesem.

Kolem svahu s jabloňovým sadem, ukrytým v lese se dostáváme k rozcestníku na majestátném stromě na okraji lesa, u prvních chalup osady Kadeřín, odkud jsou to do Javoříčka 3 km. Odtud již pokračujeme po žluté značce a dáváme se vpravo. Příjemné překvapení v podobě stylové hospůdky „U lesa“, místními nazývané u Pospíšilů, nás čeká při cestě hned za prvními chalupami. Odolat chvilkovému posezení u sklenice Litovelského piva v klidném prostředí okolní lesnaté kopcovité krajiny lze jen stěží, zvláště když k tomu přičteme pohostinnost majitelů.

První pohledy na hrad

K Bouzovu nás čeká ještě ušlápnout 5,5 km zvlněnou krajinou, a tak stále po žluté značce scházíme přes Kadeřín na úzkou asfaltovou silničku, kterou pokračujeme údolím Blažovského potoka kolem drůbeží farmy na vrchol stoupání nad obcí Blažov. Při cestě se nám tu v jednom místě odkryje částečný výhled mezi stromy protilehlého hřebene na hrad Bouzov. Projdeme obcí Blažov dolů do doliny Blažovského potoka, podél jehož toku ještě chvíli pokračujeme, abychom pak vystoupali lesem vpravo do menšího sedla v hřebeni. Z něj následuje prudší sestup do zalesněného údolí potoka Javoříčka a pak už jen pozvolné stoupání stále po žluté značce po úbočí kopce Bakule až k parku před hradem. Při cestě procházíme kolem místní atrakce, kde si mohou děti i dospělí ze svahu pod hřištěm zajezdit na minikárách na upravené trati s vlekem nahoru. Po projití parkem docházíme k hradní bráně a můžeme se vydat na prohlídku.

Na zpáteční cestu do Javoříčka se vydáme od hradu dolů k turistickému rozcestníku na bouzovském náměstí, odkud nás čeká asi 6 km chůze po modré značce. Ta po projití obcí odbočuje ze silnice vpravo na polní cestu a přivádí nás do údolí potoka Javoříčka. Přicházíme k prvnímu ze soustavy upravených tzv.“Panských rybníků“, romanticky dokreslujících okolní krajinu a od něj pak procházíme dál asfaltovou lesní cestou proti toku Javoříčky, kolem dalšího z nich, usazeného na lesní louce vlevo od cesty. Lesní cestou docházíme do obce Javoříčko, kde se tento zhruba patnáctikilometrový okruh krajinou hradu Bouzova uzavírá.

Praktické informace

Doporučená mapa

Edice KČT č. 51 HANÁ (Prostějovsko,Konicko a Litovelsko) 1:50 000

Jak se dostat do Javoříčka či Bouzova

Nejlepší příjezd vozidlem je z rychlostní silnice č. 35, E442 od Olomouce či Mohelnice, u Litovle sjet na exitu směr Konice, přes Chudobín na Slavětín. Pokračujte dál na obec Luká, kde je uprostřed obce poutač u odbočky vpravo dolů na Javoříčko. V Javoříčku před památníkem je placené parkoviště, k Bouzovu pokračuje silnice nahoru do kopce přes Střemeníčko a Kovářov. Na okraji Bouzova po levé straně před hradem je placené parkoviště.

Ubytování, občerstvení

Turistická chata Jeskyňka

tel. restaurace: +420 777 190 959,  tel. provozní: +420 775 028 514,

web: www.chatajeskynka.eu

e-mail: chatajeskynka@atlas.cz

celoroční provoz,2-4 lůžkové pokoje, kapacita 36 lůžek, cena  280 Kč/osobu a den

Dětská ozdravovna se speleologií Vojtěchov

web: www.detskaspeleoterapie.cz/

tel./fax: 582 383 153,

email: do.vojtechov@quick.cz

Hotel U Cimbury Bouzov

tel. provozní: 585 346 491

Hotel Valáškův grunt Kozov

web: www.valaskuvgrunt.eu

telefon: +420 585 346 315, +420 585 346 315

e-mail: info@valaskuvgrunt.cz

Javoříčské jeskyně

tel. provozní: 585 345 451

e-mail: javoricko.cave@cmail.cz

Státní hrad Bouzov

telefon: 585 346 201, 585 346 202,

e-mail: hrad@hrad-bouzov.cz

web: www.hrad-bouzov.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: