Staňte se horským průvodcem. Kurz začíná již v polovině října

Staňte se horským průvodcem. Kurz začíná již v polovině října

Český spolek horských průvodců v říjnu letošního roku otevírá nový ročník vzdělávacího programu „Mezinárodní horský průvodce UIMLA“. Kurz je určen všem zájemcům o získání národní, nebo mezinárodní kvalifikace pro vedení lidí v horském terénu.

Zájemce čeká komplexní vzdělání v horské navigaci, první pomoci, lanové záchraně, organizování skupiny, tréninku, fyziologii, ale také v pohybu v letních a zimních horách.

Naučíte se

 • znalosti první pomoci, řešení neodkladných zdravotních stavů
 • organizovat a realizovat jakoukoli záchranu v horském terénu, lanové techniky
 • komunikačním dovednostem, organizování skupiny, řešení krizových situací
 • potřebnou legislativu, vyhlášky a problematiku pro výkon profese horského průvodce
 • zásadám přežití a nouzového bivakování v zimních i letních horách
 • dokonale zvládat navigaci a orientaci v horském terénu
 • vnímat horské prostředí (základy botaniky, zoologie, geologie zážitkovou metodou)
 • bezpečnému pohybu po zajištěných cestách (via-ferratách), včetně způsobů záchrany
 • kompletní ledovcové problematice, včetně způsobů záchrany
 • bezpečnému pohybu v zimním lavinovém terénu
 • získáte osvědčení o rekvalifikaci „zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě“

Kompletní informace o kurzech naleznete na těchto odkazech:

Absolvent rekvalifikačního kurzu – horský průvodce MŠMT vykonávající činnost jako zaměstnanec nebo na základě jiné smlouvy musí mít ukončený státem akreditovaný rekvalifikační kurz pro průvodcovskou činnost horskou, který ho opravňuje k vedení v horském terénu dle obsahu rekvalifikačního kurzu.

Absolvent kvalifikačního kurzu – Mezinárodní horský průvodce UIMLAmusí mít ukončené vzdělání dle standardu vzdělání pro mezinárodní horské průvodce stanoveného organizací UIMLA (Unie asociací mezinárodních horských průvodců). Český spolek horských průvodců je členskou asociací této unie, realizuje a dohlíží na vzdělání mezinárodních horských průvodců UIMLA v ČR.

Mezinárodní horský průvodce UIMLA a mezinárodní horský vůdce UIAGM jsou jediné mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci v horách a liší se v rozsahu působnosti stanovené zejména s ohledem na obtížnost terénu. Horský vůdce může působit za každého ročního období ve všech horských oblastech, horský průvodce může vést své klienty pouze na cestách, v jejichž průběhu se obvykle nevyžaduje použití lezecké techniky.

Podrobné informace na vyžádání na emailu ku**@cz***.org. Přihláška ke stažení zde.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: