Soutok – budoucí CHKO?

Soutok – budoucí CHKO?

Oblast soutoku Dyje a Moravy je místem tvrdých ochranářsko-lesnických střetů. Důvodem je plánované vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti. Co je vlastně Soutok zač?

Nejprve se geograficky zorientujme a vtipně shrňme, že soutok je v místě styku. Stéká se tam Dyje a Morava a stýká Česko, Slovensko a Rakousko. Říční nivy jmenovaných dvou řek zaplavují obrůstají lužními lesy. Rozdíl v přírodní bohatosti mezi lužním lesem a běžnou lesní smrkovou monokulturou je asi takový, jako mezi poličkou na knížky čerstvého prvňáčka a univerzitní knihovnou. Lužně lesní, tedy pravidelně zaplavovaný typ krajiny není neposkvrněný lidskou činností. Naopak, hospodaří se zde už po staletí. Proto argumenty a „panenské“ přírodě by byly poněkud liché. Nicméně skutečnost, že v plánovaných hranicích budoucí CHKO se nachází několik evropsky významných přírodních území, rostou tady floristické vzácnosti a poletují například orli mořští i královští, svědčí o vysokých přírodních hodnotách území.

Zásadní otázka je vždycky stejná a často si ji pokládal i kapitán Elánius, policajt ze zeměplošské série knih Terryho Pratchetta zní: Kde jsou za tím ty peníze? Stejnou otázku je nutno si položit vždycky, když o něco jde. Zejména o něco ve státní správě. V tomto případě je spor vyhrocený mezi zájmy ochrany přírody a Lesy ČR, které mají v dubových porostech „deponované“ kubíky kvalitního dřeva. Ne že by se v minulosti v lesích na soutoku nekácelo, ale nechávaly se staré stromy (výmladky) jejich torza dnes zdobí krajinu a zároveň jsou klíčovým prvkem ve vývoji některých hmyzích druhů. Mohutné dubové solitery zároveň tvoří současný kolorit krajiny na soutoku. Holosečné kácení, jež se praktikuje v současnosti je úplně jiná káva. Nesvědčí ani orlům královským, kteří se podle některých zdrojů vzdali snůšek a změnili si trvalý pobyt na rakouskou adresu, ani mnoha dalším druhům. Ovšem z principu je jasné, že někdo na kácení vydělat musí – jinak by se nedělalo. Samozřejmě peníze hrají svou roli nejen u lesáků, ale i v ochraně přírody. Nová CHKO bude potřebovat novou správu, zaměstnance, zvýší se byrokracie…

„Resort ochrany přírody v čele s Ministerstvem životního prostředí usiluje o vyhlášení chráněné krajinné oblasti, neboť je nutné deklarovat zájmy státu i celoevropský význam tohoto území. Jedině statut CHKO může dlouhodobě zajistit efektivní ochranu tohoto cenného území i v případě negativních společensko-ekonomických změn,“ píší David Horal a Vladan Riedl v časopise Ochrana přírody. Spor je příliš komplikovaný a často se rozpadá do dílčích, pro laika nesrozumitelných podrobností, kde na jedné straně je argumentováno zájmy páchníka (což není pejorativní název pro zaměstnance lesní správy, ale druh brouka) a na druhé logický argument, že v oblast má zdejší unikátní charakter právě díky lidské činnosti. Pro laika a turistu v jednom to znamená jediné. Vzít kolo (oblast je cyklisticky sjízdná) a rychle vyrazit do míst, kde pohyb zatím omezují pouze lesácké obory a nikoliv zonace budoucího chráněného území.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: