HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Rulové palice ve Žďárských vrších

Rulové palice ve Žďárských vrších

  Žďárské vrchy leží trochu na okraji zájmu, ale kdo se k nim vydá, většinou rulový výchoz Čtyři palice nemine. Pokud je neuvidí na vlastní oči, může si koupit pohlednici.

Paličatá

Rula je šutr pevný, lezecky i návštěvnicky zajímavý. A navíc není rula jako rula. Ta na Čtyřech palicích patří k ortorulám, tedy metamorfovaným, původně vyvřelým, horninám. Okolo najdete klasickou smrkovou monokulturu. Les, který lesníci tak milují. Roste rychle, dává rovné a v podstatě všude využitelné dřevo. Sází se ve velkém bez ohledu na to, že se už desítky let vede diskuze o změně druhové skladby našich lesů. Že je smrk na většině našeho území nepřirozený? Na to se mýtní plány ani potřeby českého hospodářství neptají.

Zkamenělý zámek

Nedaleko Čtyř palic je nádherné místo pro boulderování. Romantický název Zkamenělý zámek (nebo Starý Karlštejn) odkazuje na pověst o pokladu, který najde jen člověk skromný a spravedlivý… prostě takový běžný typ bajky českých lesů. Jenže co když má reálný základ? „Podle vykopaných nálezů prováděných v 80. a 90. letech 20. století se vědečtí pracovníci shodli na tom, že se jedná o místo s neolitickým a se slovanským osídlením. Zkamenělý zámek nebyl tvrzí, jak se často soudí, nýbrž hradištěm, v němž se v různých dobách (kamenné, bronzové, železné) vystřídalo mnoho rodinných čeledí,“ tvrdí o rulovém výchozu a jeho bezprostředním okolí encyklopedie Wikipedie. Dost možná, že nejde o poklad v podobě drahých kovů, ale archeologických artefaktů. V tom případě by některý „skromný a spravedlivý“ archeolog mohl mít šanci.

Jak Čtyři palice, tak Zkamenělý zámek leží na modré turistické značce a nejedná se žádný dramatický terén. Dá se k nim dojít i s báglem plným lan. Zdejší podzim má ještě jednu „výhodu“. Když se zadaří, tak se jedná o houbařský ráj.

A poznámka nakonec. V případě lezení na Čtyři palice nechte magnesium doma – tady je jeho používání zakázané.

Tip na kešku

GC1EPPM – Ctyri palice. Čekali jste snad něco jiného?

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: