Od dřevěné boudy k moderní budově – Punkevní jeskyně

Od dřevěné boudy k moderní budově – Punkevní jeskyně

Profesor Karel Absolon objevil prostory jeskyní v roce 1909 a ještě téhož roku byly zpřístupněny veřejnosti. První předchůdkyní dnešní vstupní a provozní budovy byla dřevěná bouda z roku 1910.

V roce 1947 byla otevřena pro veřejnost budova, která včetně rekonstrukce z roku 1996 byla v provozu až do loňského roku. Delší dobu však bylo jasné, že vzhledem k výjimečnosti místa i nárokům dnešního turistického ruchu bude potřebné na jejím místě postavit zcela nový objekt.

Náročné podmínky během výstavby

Podoba nové budovy byla hledána ve veřejné architektonické soutěži, vyhlášené v roce 2004. Přihlášeno bylo neuvěřitelných 52 návrhů a vítězem se stala Architektonická kancelář Burian – Křivinka z Brna. Náročnost podmínek pro nový objekt nebyla malá. Nejen požadavky hygienické, ale i náročnost na bezpečnost pracovníků a návštěvníků jeskyní například při pádu kamenů až 50 kg těžkých z výšky 80 metrů na střechu budovy, stavěné v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy. Stavba navíc probíhala za plného provozu jeskyní, protože Správa jeskyní se snažila vyhovět velkému zájmu návštěvníků a zajistila prodej vstupenek a další služby v provizorních stavebních buňkách.

Finančně stavbu podpořila také EU

Financování stavby bylo hrazeno z dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Správy jeskyní České republiky. Jediné, co v nové budově návštěvníci zatím nenaleznou, je restaurační zařízení, jehož zřízení po dobu deseti let neumožňují podmínky dotačního programu. Zatím jsou k dispozici alespoň prodejní automaty.

Slavnostní otevření Punkevních jeskyní

Od září byla nová budova ve zkušebním provozu, zkolaudována pro řádný provoz byla 13. října 2015 a 20. listopadu 2015 proběhlo za účasti nejvyšších představitelů Ministerstva životního prostředí a dalších významných hostů slavnostní předání nové provozní budovy Punkevních jeskyní v Moravském krasu veřejnosti.

S novou budou přišla i další vylepšení

Nová provozní budova stojí na místě původní, pouze je mírně posunuta tak, že otevírá pohledům návštěvníkům původně skrytý vchod do jeskyní. Upraveno bylo i přístaviště lodní plavby na Punkvě, které je nyní nově zastřešeno. Zcela odstraněna byla o kus dále stojící budova původních veřejných záchodů, které jsou nyní součástí nové budovy. Upraveno je i okolí, kde zmizely bezbřehé asfaltové plochy a nově je pojat venkovní informační systém s údaji o jeskyních Moravského krasu a zpřístupňování Punkevních jeskyní a propasti Macocha. V budově pak je malá expozice s dalšími naučnými panely a různými artefakty, odkazujícími k činnostem v jeskyních.

Jeskyně České republiky

V České republice je téměř 4000 jeskyní. Z nich veřejnosti zpřístupněných je čtrnáct. V zimním období jsou kromě čtyř ostatní pro veřejnost uzavřeny, ale ty, které jsou otevřeny, nabízejí oproti letní sezóně klidnější návštěvu bez čekacích dob u pokladen. U některých jeskyní je v zimním období možná návštěva po dohodě. Mnoho dalších informací o jeskyních, otevíracích dobách a vstupném najdete na našich webových stránkách www.caves.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: