O čem se mluvilo na Valné hromadě ČHS

O čem se mluvilo na Valné hromadě ČHS

V sobotu 24. března se ve strahovském sídle Českého horolezeckého svazu uskutečnila volební Valná hromada. Vyměnila se část výkonného výboru, předsedou byl dle očekávání znovuzvolen Zdeněk Hrubý.

Hlavním, ale ne jediným bodem programu, byla volba členů výkonného výboru ČHS. Před tím ale proběhlo několik nutných formalit.

Za prvé bylo nutné ověřit, že je přítomno nebo zastoupeno alespoň 20 % členů. To se díky účasti zástupců velkých oddílů povedlo i o slunném víkendu. Nakonec byla zastoupena dokonce více než čtvrtina.

V první části valné hromady byly předneseny zprávy jednotlivých komisí a schválena zpráva o hospodaření za rok 2011 a rozpočet na rok 2012 a rovněž byly schváleny změny členských příspěvků týkající se především juniorů a rodin.

Předsedou Disciplinární komise byl zvolen Tomáš Kublák, následně byla schválena i jím navržená dílčí úprava Disciplinárního řádu.

Volby výkonného výboru

Ze sedmi členů výkonného výboru kandidovali na svá místa předseda i oba místopředsedové, všichni byli jedinými kandidáty. Všichni čtyi řadoví členové se rozhodli již nekandidovat, kandidáti byli rovněž pouze čtyři, tedy celá volba byla v podstatě jen formalitou, což potvrdily i výsledky, které se pohybovaly od 97 do 99 %.

Nové složení výkonného výboru je tedy takovéto:

  • Předseda: Zdeněk Hrubý
  • 1. místopředseda: Jan Bloudek
  • 2. mísopředsda: Petr Resch
  • Členové: Karel Berndt, Andrzej Kurowski, Jiří Šťastný, Jan Zozulák

Výměnu členů VV zakončilo předání triček ČHS, která si dosavadní členové svlékli a předali novým členům. Od kohosi jsem jen zaslechl komentář ve smyslu, že by to chtělo do VV nějaký dámský element Usmívající se

Více informací na horosvaz.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: