Národní park Podyjí

Národní park Podyjí

Nejmenší národní park na území ČR se rozkládá na jihu Moravy v bohatě zalesněné krajině podél řeky Dyje mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí.

Jeho unikátní zachovalost je zapříčiněna jeho polohou v hraničním pásu a tím dlouholetou nepřístupností za dob železné opony. Park skýtá širokou geologickou pestrost, lesostepi, skály, strže, meandry i nivní louky.

Na území národního parku se nachází celkem 76 km značených turistických tras.

Za návštěvu stojí i nedaleká Vranovská přehrada. Přibližně 30 km dlouhá přehrada na řece Dyji začíná 60 m vysokou přehradní hrází a rozléhá se malebnou krajinou až po hrad Bítov, kde ústí řeka Želetavka. Okolí přehrady nabízí velké množství turistických tras, zahrnující kulturní památky (hrad Bítov, zámek Vranov, zřícenina hradu Cornštejn) i přírodní krásy (Eduardova skála, Orlí hnízdo).

Dostupnost:

Nejlepším výchozím místem pro návštěvu národního parku je město Vranov nad Dyjí nebo Znojmo. Z obou měst vede řada turistických pěších i cyklistických tras.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: