HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Mýtus o první pomoci — Při otravě je vždy třeba vyvolat zvracení

Myšlenka není špatná, dokonce tomu tak u většiny látek skutečně je. Potřeba zamezit dalšímu působení a vstřebávání jedu je naprosto správná, avšak existují skupiny látek, kde bychom mohli vyvoláním zvracení pacienta zbytečně znovu poškodit.

Proč je to špatně?

Vyvolání zvracení je jedním ze základních kroků v postupu první pomoci u otrav, výjimku mají jen následující čtyři látky: kyseliny, zásady, ropné produkty a pěnidla.

U prvních tří je důvod zřejmý — vyvoláním zvracení by došlo k opětovnému poleptání trávicích cest, konkrétně jícnu, hltanu a dutiny ústní. Pěnidla se nezdají na první pohled nebezpečná, a v podstatě při požití nejsou, problém nastane právě u zvracení. Jinými slovy, kdy pěnidlo začíná pěnit…? Ano, takový Jar na nádobí vytvoří hustou pěnu, která vyplní dutinu nosní i ústní a dokáže pacienta lehce udusit.

Jak je to správně?

Uvedu zde obecný postup pro otravy skrze trávicí trakt, je však třeba mít na zřeteli, že otrávit se dá lecčíms a postup je tak vždy trochu jiný. Vždy proto kontaktujte ZZS nebo TIS.

Toxikologické informační středisko — TIS

Toxikologické informační středisko je pracoviště, kde můžete požádat o radu v případě otrav chemikáliemi, léky nebo jedovatým živočichem. Samozřejmě, pokud se jedná o akutní otravu, když už pacient zvrací či upadá do bezvědomí, je na místě volat ZZS, avšak pokud osoba snědla například známé množství známého léku a vy nevíte, zda je daná dávka nebezpečná, kontaktujte TIS.

Pokud chcete být k této službě a jejím pracovníkům vstřícní, pak si před hovorem připravte rodné číslo pacienta. Služba TIS není hrazena ze systému veřejného zdravotnictví a každý hovor si nechává zdravotní pojišťovnou proplácet zvlášť.

Kontakt: 224 91 92 93; 224 91 54 02; www.tis-cz.cz

Mýty o první pomoci

Ve spolupráci s PrPom.cz vás bude každé pondělí na stránkách Pohora.cz čekat nový mýtus o první pomoci. Všechny zatím vydané mýty brzy naleznete v sekci První pomoc.

Obecný postup první pomoci u otrav

  1. Ujistěte se, že vám od dané chemikálie nehrozí nebezpečí.

  2. Pokud otrava ještě jakýmkoliv způsobem probíhá, pak zastavte její pokračování.

  3. Pokud se nejedná o kyseliny, zásady, ropné produkty či pěnidla, tak vyvolejte zvracení. Nejlépe podáním slaného a teplého vodného roztoku.

  4. Zavolejte ZZS nebo TIS.

  5. Chemikálii nařeďte — donuťte pacienta vypít alespoň 0,5 l vody.

  6. Podejte 10 tbl živočišného uhlí (rozpustit ve vodě / postupně rozkousat a zapít).

  7. Zajistěte ampule, obaly od léků, jídlo — cokoliv, čím se pacient zjevně otrávil. Vzorek pomůže při následné léčbě.

  8. Do příjezdu posádky ZZS pacienta kontrolujte. V případě bezvědomí jej uložte do zotavovací polohy na boku (umožňuje zvracení) a o změně stavu informujte ZZS.

Pokud se chcete o otravách a jejich řešení naučit více, tak přijďte na náš kurz Zdravotník zotavovacích akcí, kde se otravám podrobně věnujeme.

Články o první pomoci pro Pohora.cz připravuje PrPom.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: