Metodický víkend ČHS – lezení v ledu

Pokud vás zaujalo ledolezení, ale neměli jste šanci si ho vzykoušet, tak určitě oceníte metodický víkend Českého horolezeckého svazu.

Akce je zaměřena na seznámení s lezením v ledu

Mohou se jí zúčastnit i ti, kdo nemajís ledolezením žádné zkušenosti. Účastníci akce získají základní metodické poznatky týkající se lezenív ledu – zásady lezení s mačkami a cepíny, budování postupového jištění a jisticích stanovišť v ledu,zásady jištění a slaňování. Ti, kdo budou mít zájem, si budou moci všechny získané poznatky vyzkoušetv praxi, a samozřejmě si budou moci na ledové stěně zalézt.

Informace pro účastníky

Termín: 12. a 13.1. 2013

V případě oteplení a nedostatku ledu může být metodický víkend posunut na 19. a 20.1. 2013; o tétozměně budeme včas informovat.Jedná se o dvoudenní akci, ale protože metodický program v sobotu a v neděli bude stejný,doporučujeme jednodenní účast.

Místo: Ledová stěna ve Víru, cca 7 km od Bystřice nad Pernštejnem.

Ubytování: Pro zájemce, kteří chtějí zůstat ve Víru celý víkend, je domluveno spaní v ubytovně v obci Vír, cca 350m od ledové stěny.Vícelůžkové pokoje, cena 200 Kč / osoba / noc, kapacita 45 míst. Pokud máte o nocleh zájem,rezervujte si jej sami na telefonním čísle 737 379 981.

Účastnický poplatek: Členové ČHS – 100 Kč / den· Ostatní – 150 Kč / den· Účast na večerním sobotním programu – 50 Kč.

Přihlášky

Kapacita ledové stěny i metodických stanovišť, na kterých bude probíhat program, je omezena, aproto prosíme všechny zájemce, aby se na metodický den včas přihlásili.

Programu v jednotlivýchdnech se může zúčastnit nejvýše 50 osob. V případě většího počtu zájemců budeme muset ty, kdo sepřihlásí pozdě, odmítnout.

Přihlášku pošlete e-mailem na info@horosvaz.cz nejpozději do pondělí 7.1.2013.· Do předmětu zprávy uveďte Metodický den Vír, abychom vaši přihlášku snadno identifikovali.· Do zprávy napište jména a příjmení přihlašovaných osob a u každé uveďte, zda se jedná či nejednáo člena ČHS. Dále napište, zda se chcete zúčastnit metodického dne v sobotu nebo v neděli, a zdamáte zájem o sobotní program.

Náplň metodického víkendu

1. Na programu každého ze dvou metodických dnů bude především metodický výklad a výcviklezení v ledu.

2. Sobotní i nedělní program bude doplněn o prezentaci firem, které v ČR distribuují pomůckypro ledolezení, které si bude možno vyzkoušet.

3. Součástí sobotního programu od 18 hod. bude přednáška a promítání Máry Holečkaa promítání filmu Pískaři, vše v sále, kde se točí pivo a možná bude i muzika.Metodický program v obou dnech bude probíhat na čtyřech stanovištích, která budou věnovánatěmto tématům:

a) Materiál: zásady a použití stoupacích želez a cepínů (metodická řada), základní technika lezenív ledu.

b) Šrouby do ledu: šroubování šroubů do ledu, různé druhy a délky, budování postupového jištění.

c) Jistící stanoviště: budování jistícího stanoviště, zásady, dobírání druholezců, jištění prvolezce zestanoviště.

d) Abalakovy hodiny: budování hodin v ledu, organizace slanění.

Účastníci metodického dne budou rozdělení do skupin po cca deseti lidech a v těchto skupinách sepostupně zúčastní metodického výcviku na všech čtyřech stanovištích.

Program sobota a neděle

9–10 hod. Zahájení, rozdělení účastníků do 4 skupin

10-11 hod. 1. učební blok na stanovištích 1. učební blok na stanovištích

11-12 hod. 2. učební blok na stanovištích 2. učební blok na stanovištích

12-14 hod. polední pauza, prezentace firem polední pauza, prezentace firem

14-15 hod. 3. učební blok na stanovištích 3. učební blok na stanovištích

15-16 hod. 4. učební blok na stanovištích 4. učební blok na stanovištích

Od 16 hod. možnost lezení ukončení metodického víkendu,možnost lezeníOd 18 hod. Přednáška M. Holečka, filmPískaři, volná zábava

Vybavení účastníků metodického dne

Ti, kdo se chtějí s ledolezením seznámit jen teoreticky, by měli mít stoupací železa (mačky)a přilbu, protože bez těchto „ochranných pomůcek“ není pohyb pod stěnou, na jednotlivýchstanovištích možný.

Ti, kdo si budou chtít vše vyzkoušet a lézt, by si měli přivézt:

– mačky

– helmu

– dva technické cepíny

– sedací úvazek s odsedávací smyčkou

– čistítko vhodné pro dvě lana

– pět karabins pojistkou zámku (minimálně jeden typ H – pro HMS)

– jednu expresku

– jednu plochou smyčku 120 cm

– jednu kulatou smyčku průměr 6-8 mm

– dva šrouby do ledu (1 ks 22 cm)

– háček pro Abalakovy hodiny

Všem doporučujeme vhodné, tj. teplé, lezecké oblečení. Pokud některé části uvedeného vybavení nemáte a přesto si budete chtít lezení v ledu vyzkoušet, budete si je moci na místě vypůjčit. K dispozici budou mačky, cepíny přilby, ale jen v omezenémmnožství, takže doporučujeme obstarat si vlastní

Dotazy a informace

V případě dotazů týkajících se programu kontaktujte hlavního organizátora akce Emila Ponikelského – Emil.ponikelsky@seznam.cz, 737 195 985. Dotazy týkající se přihlášek adresujte na sekretariát ČHS – info@horosvaz.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: