HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Medvědi

Na základě událostí posledních dnů, zejména na Slovensku, a na popud čtenářů, publikujeme opět původní článek o medvědech. Medvědi patří mezi největší suchozemské dravce, jsou to plachá zvířata, nijak nemilují překvapení, ale mohou být nebezpečnými …

Pravidla při setkání s medvědem:

 • Nenechte se strhnout tím, že ostatní budou jednat jinak. Zabraňte jim vnerozvážnostech!
 • Medvěda nikdy úmyslně nevyrušujte, pak vás třeba nechá být bez povšimnutí. Nicpo nich neházejte, ani potravu, hlavně se je nepokoušejte zastrašit.
 • Dodržte minimalní vzdálenost nejméně 50 až 100 m a vyvarujte se všech rychlýchpohybů. Jste vždy vetřelci v jeho revíru a proto většinou se vás pokusí vyhnat,alespoň ze své trasy. Demonstruje vám to tím, že se dívá mimo vás stranou, alejakmile se začne dívat i na druhou stranu nebo se otočí k vám zády, okamžitězmizte, je to předzvěst útoku. Pokud se vydá vašim směrem nebo varovně zařveokamžitě opusťte toto místo, narušili jste jeho ochrannou zónu a cítí se býtvámi ohrožen. Každý medvěd má ale zónu jinak velkou.
 • Vnikne-li v noci do tábora pokuste se ho zahnat světlem, ohněm, hlukem nebostřelbou. Je-li tvrdohlavý je lépe ustoupit a počkat až odejde sám. Nikdy na nějnepusťte psa, zabije ho!
 • V turistických oblastech se medvědi naučili hledat potravu na tábořištích apřicházejí ji hledat! Uložte potraviny tak, aby nebyly cítit a byly mimo dosahzvířat. Nikdy ne do stanu! 
 • Zpozorujete-li vzdáleného medvěda obejděte ho vždy velkým obloukem. Snažte se,ale jít vždy tak, aby vítr od vás nevál k němu, zvětří-li vás, ví přesně kdejste (zvláště grizzly). Pokud medvěda nemůžete obejít, pak musíte počkat až onodejde z vaší trasy.
 • Pokud narazíte na medvěda, v žádném případě rychle neutíkejte, znervozní ho toa začne vás velmi rychle pronásledovat jako kořist, protože se i tak chováte. Dokudmu nezmizíte z dohledu odcházejte pomalu, nejlépe pozpátku nebo bokem, chovejte seklidně a tiše na něj mluvte. Jde-li k vám zvolna si sundejte batoh či jiné zavazadloa odložte jej. Můžete odložit i části oblečení. Medvěd to bude prohledávat azdrží se, nebo se s tím i spokojí.
 • Pokud je nablízku vysoký strom, na který můžete rychle vylézt, ustupujte k němu.Musíte pak vylézt alespoň 5 – 6 m vysoko. Grizzly neumějí šplhat vůbec, ostatnínemají rádi výšky. Dospělý medvěd ze země dosáhne až 3 m vysoko! Lesní medvědijsou dobří lezci po stromech, ale nejsou příliš agresivní, maximálně zkouší cosi mohou dovolit.
 • Účinnost Bear sprejů s výtažkem z pepře a pálivé papriky není plněprokázána, ale experti tvrdí, že účinkuje, jen je nutné jej mít stále po ruce – vpouzdře na bederním opasku batohu nebo jiném pohotově dosažitelném místě, mádostřik až 10 m (cena je kolem 50 $).
 • Pokud není jiné záchrany lehněte si obličejem k zemi, přitáhněte nohy k hrudi arukama si chraňte šíji. Nemůžete pro svou obranu dělat nic jiného, boj s medvědemje pro člověka ztracenou věcí (uspět prý lze jen u černého medvěda který to načlověka pouze zkouší).
 • Všechny medvědice s mláďaty se snaží zlikvidovat každého potenciálníhonepřítele medvíďat! (Platí to i o černé medvědici.)

Při ukládání potravin si pamatujte:

 • Medvěd je příliš velký, než aby prolezl škvíru ve skále nebo zdolal strmouskalní stěnu. Spára užší než 20 cm a přibližně 120 cm hluboká je pro nějnepřekonatelná. Dobře zabalené potraviny zasuňte klackem do takového místa a jsoutam v bezpečí. Rovněž vysoký balvan (min. 2,5 m) nebo skalka s kolmými a hladkýmistěnami je bezpeěná.
 • Dobrým úkrytem je i větev stromu rostoucího minimálně 100 m po větru od tábora akterá je nejméně 6 m nad zemí (více než 3 m) a u kmene je max. silná 10 až 15 cm .Potraviny musí být vzdálené nejméně 2,5 m (1,2 m na slabé) od kmene stromu, tam kdeuž medvěda větev neunese. Nahradit to lze i natažením lana či drátu mezi dvavysoké stromy a doporučuje se také, zásoby rozdělit na alespoň dvě různá místapři dodržení všech těchto pravidel. Medvědi umí tahat za lana, rozvázatjednoduché uzly, proto je nutné být pečlivý.
 • K potravinám přibalte také veškeré kosmetické a toaletní potřeby (mýdla, zubnípasty, opalovací prostředky, rtěnky a zejména voňavky). Žádné z těchto věcínesmí být ve stanu nebo ve vaší blízkosti. Medvědy stan nebo jakékoliv zavazadlonezastaví, dokáží si poradit i se zavřenou konzervou. 
 • Pokud jste v terénu kde žádný tento způsob nemůžete použít pak rozmístětevzorky potravin a toaletních potřeb na různých místech a v bezpečné vzdálenosti apo větru tak, aby je medvědi mohli prozkoumat a nic dalšího neponičili. Než odejdeteseberte vše co vám zbylo, protože medvědi nadělají většinou víc nepořádku nežskutečné škody.
 • Nejlepší je speciální protimedvědí plastová schránka na potraviny kterou lzezakoupit v obchodech a vlastnictvím které je podmiňováno v US parcích vydánípovolení ke vstupu.
 • Veškerou potravu, i sušenou zabalte do dvou i tří plastových pytlíků, abystezabránili pronikání pro medvědy lákavých pachů do batohu a jeho obsahu. Předvýpravou vyčistěte, vyperte batoh a nenačichl-li jídlem dávejte ho na noc vždy dostanu.
 • Místo pro přípravu potravy zřizujte nejméně 100 m od stanu a to zásadně povětru. Nikdy nelezte do stanu v oblečení potřísněném jídlem. Oblečení v nemžjste vařili a jedli, zavěšte spolu s dalšími věcmi do speciálního pytle a uložtev úkrytu.
 • Vykopejte si jímku na vylévání vody použité při vaření a mytí. Pokud obsahujezbytky jídla proceďte ji a tuhé součásti uschovejte rovněž ve zmíněném pytli.

Prevence:

 • V okamžiku kdy zjistíte přítomnost medvěda nebo medvědů, je třeba dobře zhodnotit situaci. Pokud o vás medvěd neví, je vhodné potichu ustoupit a vyklidit pole. Nebo dosti často o vás ví, ale dá se na útěk. Pokud o vás ví a nemá se k útěku, nebo se dokonce výhružně staví apod., dělejte velký hluk,zvoňte, trubte, pískejte, chrastěte nadobím či plechovkou s kamínky a oni sevětšinou stáhnou zpět.
 • Vybavte se světlicí, která může být na dálku působící odstrašujícíprostředek, dříve než dojde ke konfrontaci. Musí být nošena tak, aby byla kdykolivv pohotovosti.
 • Nečekané setkání hrozí zejména když jdete proti větru nebo vstupujete donepřehledného ohybu cesty či hustého porostu. Jděte proto velmi opatrně zastavujtese a rozhlížejte se okolo. Při sólo akci mluvte sami k sobě, tleskejte, zpívejte abuďte hluční.
 • Před vstupem do oblasti se doporučuje dotázat se místních lidí, na kterýchmístech jsou medvědi zvyklí hledat potravu a scházet se. Pasou se ve vyššíchpolohách na horské ostřici nebo loví ryby na březích bystřin?
 • Buďte pozorní v blízkosti hlučných řek a potoků, také vcházíte-li do jejichpotravní oblasti, na porosty lesních plodin, planého pastiňáku nebo jiné medvědípotravy.
 • Všímejte si zápachu! Pokud ucítíte pach mršiny, vraťte se, protože medvědímršiny zpravidla agresivně brání. Všímejte si ptáků živících se mršinami.Hejna strak, havranů nebo orlů vám spolehlivě ohlásí, že je někde poblíž velkámršina.
 • Nikdy se nepřibližujte do blízkosti medvědích doupat i zdánlivě prázdných.
 • Hledejte a všímejte si medvědích stop, jako jsou šlápoty, výkaly, obrácenékameny, zlomené stromky, odřene kmeny se zbytky medvědí srsti nebo rozrytá zem.
 • Nikdy se nepřibližujte k mláďatům i když se vám zdá, že jsou zcela opuštěná.
 • Při táboření se vyhýbejte stezkám, cestám které používají medvědi, břehůmvodních toků a jezer, a případným zdrojům potravy pro medvědy.
 • Nespěte pod širákem, ale vždy ve stanu, ať je noc sebeteplejší, pouhá stěnastanu je pro ně významná překážka, nejsou-li uvnitř potraviny. Necestujte také zašera nebo v noci!

Přečtěte si také něco přímo o zkušenostech našich čtenářů s medvědy.

Zkušenosti čtenářů

ProKesTom

Cituji: „Jsou to největší suchozemští dravci.“ tak si představuju, jak medvěd roztáhne křídla a útočí na turisty ze vzduchu ….
Dravec je orel, ne medvěd. Medvěd je šelma.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: