Výstup na Grosser Widderstein – skalnatou dominantu údolí Kleinwalsertal
Treky

Výstup na Grosser Widderstein – skalnatou dominantu údolí Kleinwalsertal

Grosser Widderstein je nejvyšším vrcholem nad údolím Kleinwalsertal v Allgäuských Alpách a svou osamělou siluetou jej zcela ovládá.

Allgäuské Alpy – Rakousko

Typ
1-denní, 2-denní, Výstup na vrchol, Okruh
Stát
Rakousko
Další státy
Rakousko
Vhodné měsíce
červenec, srpen, září
Nejvyšší bod
2533 m n. m.
Ledovec / sněhová pole
ano
Obtížnost
Mírně náročný
Horolezecké úseky
UIAA I, úseky s řetězy či lany

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Podrobný popis

Údolí Kleinwalsertal má velice zvláštní historii. Počátky osídlování doliny spadají na počátek 13. století. V této epoše nastalo v Alpách výrazné ochlazení klimatu. Walsové, kteří do té doby obývali doliny na horním toku Rhôny (kraj Goms ve Švýcarsku) byli donuceni opustit své osady a vydali se i s dobytkem hledat příznivější podmínky k existenci v dosud neobydlených alpských dolinách. Tímto způsobem byla osídlena dolina pod štíty Allgäuských Alp, která dostala název Walsertal, později Kleinwalsertal. Při čilém obchodování z ostatními tržními obcemi a městy na území Rakouska však byli obyvatelé údolí nuceni překračovat sedla vysoko v horách nebo hory obcházet přes území Německa a Walsové tak museli platit celní poplatky za zboží.

Situace se změnila v r. 1891 po podpisu smlouvy mezi Rakouskem a Německem o otevření bezcelního pásma na území údolí. Nastává období největšího rozkvětu, překrásnou panenskou přírodu Kleinwalsertalu objevují i turisté, pro které jsou dnes v celé oblasti vytvořeny ideální podmínky.

Grosser Widderstein (2 533 m)

Skalnatá dominanta vrcholu Widderstein uzavírá na jihu údolí Kleinwalsertal, které je tak díky ostatním vysokým horám v okolí štítu zcela odříznuto od zbytku Rakouska. Krátký a mezi turisty populární výstup vede od jihu ze silničního sedla Hochtannberg, kam hora spadá ve vrcholových partiích svou skalnatou korunou, ale větší část masívu náleží strmým alpským loukám. Díky této nevšední podobě patří vrchol k jedněm z nejzajímavějších ve Vorarlbergu. Nenáročný výstup zabere cca 2 hod.

Pojďme však pod horu z jiné strany, právě z již vzpomínaného údolí Kleinwalsertal. Stezka Gemstelweg má svůj počátek v osadě Bödmen u parkoviště vedle restaurace Gemse. Po kilometru se cesta dělí na dvě varianty přístupu na chatu Hintere Gemstel-Alpe, přičemž cesta vedoucí pravým břehem potoka je kratší. Z louky je krásně vidět cíl naší cesty – skalnatou baštu vrcholu Widderstein. Stezka vede čím dál strmějším terénem a mnoha serpentinami dochází na počátek cesty Gesprentger Weg, která je vytesána ve skalní stěně kaňonem nad burácejícím potokem Gemstelbach a na nejobtížnějších místech je zabezpečena.

Po překonání vzrušujícího úseku vyjdeme na krásné alpské louce Obere Gemstel Alpe (1 692 m) odkud můžeme vystoupit na chatu Mindelheimer Hütte, kde má svůj počátek náročný Mindelheimer Klettersteig. My však pokračujeme na sedlo Gemstelpass (1 792 m), jímž probíhá hranice bezcelní zóny (tabule) a vyjdeme příjemnou cestou k soukromé chatě Obere Widderstein Hütte (2 015 m, na chatu je možno dojít také z jihu z obce Hochkumbach nebo ze silničního sedla Hochtannbergpass – pouhá hodina výstupu oproti námi právě odšlapaných šesti a půl!).

Od chaty vede výstupová cesta k ústí divokého žlebu, který přetíná skalnatý vršek Grosser Widderstein. Zde pozor na padající kameny, přechod žlebem je objektivně nejnebezpečnějším úsekem výstupu (I. stupeň UIAA).

Krátkým výšvihem dosáhneme vrcholu, odkud se otevírá fantastický rozhled. Na severu přímo pod vrcholem se táhne dolina Kleinwalsertal v celé své zelené kráse, za ní se táhnou široko daleko jen mírně zvlněné pahorky alpského předhůří, které na západě končí ve vodách Bodamského jezera. Zcela na obzoru vidíme vrcholky švýcarských Alp. Krásný výhled na podivuhodný horský svět vrcholů Bregenzer Wald a Lechtálských Alp. A samozřejmě štíty blízkých Allgäuských Alp, mezi nimiž vyniká především nejvyšší Grosser Krottenkopf a Maedelegabel.

Pro sestup existují dvě varianty – buď sejdeme přes sedlo Hochalpass (1 938 m, v historii právě tudy Walsové putovali z doliny do Rakouska) do údolí Bärgunttal a do obce Baad, nebo sejdeme stejnou cestou k chatě a odtud se dáme na jih, tedy cestou prvního dobyvatele vrcholu, kněze z osady Schröcken, který zde stoupal již v r. 1669. Tato cesta je však vhodnější v opačném směru, kdy si k výstupu na Widderstein můžeme přidat ještě vrchol Hoher Ifen (nebo jištěnou cestu Mindelheimer Klettersteig) a dolinu opustit jako dávní Walsové přes hory do Vorarlbergu.

Náročnost

Technicky snadná a lehká túry vedoucí ovšem ve velehorském prostředí. Výstup na obra Widderstein z údolí Kleinwalsertal nezvládneme za jeden den (8 hod.), a proto musíme přespat na horské chatě Obere Widdersteinhütte (2 015 m) nebo v rámci skutečně vydatné túry přejít z údolí Kleinwalsertal na sedlo Hochtannberg na jižní straně masívu (celkem 10 hod., v opačném směru výhodnější a v druhém dni přes vrchol Hoher Ifen přelézt z údolí Kleinwalsertal do pohoří Bregenzenwald).

Ubytování a jídlo

Údolí Kleinwalsertal patří sice politicky a historicky Rakousku, ale jediná přístupová cesta vede z Německa (z Oberstdorfu). Výchozím místem jsou tedy obce na této komunikaci: Pro výstup na Widderstein to je malá vesnice Bödmen, ležící mezi Mittelbergem a poslední obcí v dolině Baad.

Přístup na začátek

Při cestě od východu je nejrychlejší dojezd z dálnice A 12 (Innsbruck – Landeck) výjezdem „Telfs“ přes Reute, německý Sonthofen do Oberstdorfu a po silnici č. 201 zpět do Rakouska do doliny Kleinwalsertal. Při cestě od Bodamského jezera (ze západu) použijeme cestu č. 205 z města Dornbirn přes obec Hittisau a odtud panoramatickou horskou silnicí dojedeme do Oberstdorfu a dále do výchozího bodu. Oba vrcholy jsou však také přístupné z „normálního“ Rakouska. Na jižní straně vrcholu Widderstein vede silnice č. 200 z Dornbirnu na sedlo Hochtannberg a do údolí Lechtal. Právě sedlo Hochtannberg (1 679 m, uzavřeno od prosince do března) je výchozím místem od jihu. K hoře Hoher Ifen vede z obce Bezau (27 km východně od Dornbirnu) úzká silnice do Bizau a dále soukromá silnička (placená) k hostinci Löwen v údolí Schönebachtal (8 km).

Zajímavé vybavení

Pomoz ostatním a přidej informace o této túře

Odpovídáte na komentář: