HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz
Vrchol Raucheck turisticky
Treky

Vrchol Raucheck turisticky

Tennengebirge – Rakousko

Typ
1-denní
Stát
Rakousko
Další státy
Rakousko
Vhodné měsíce
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
Nejvyšší bod
2431 m n. m.
Ledovec / sněhová pole
neuvedeno
Obtížnost
Mírně náročný
Horolezecké úseky
bez lezení

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Podrobný popis

Pohoří Tennengebirge není zrovna častým menu na horském jídelníčku našich turistů. Na jedné straně to je škoda, neboť tento vápencový kolos má co nabídnout, ale na straně druhé zde alespoň nepotkáváme na každém rohu skupiny hlaholících lidiček, jako v jiných rakouských pohořích. Tento pocit opuštěnosti je umocněn především ve vrcholových partiích pohoří, které je také mezi rakouskou turistickou veřejností poněkud opomíjeno. Na okrajích masívu je již situace odlišná. Překrásné alpské louky obklopeny vápencovými stěnami lákají mnoho výletníků, pro něž zde byly v posledních letech vytyčeny dva dálkové okruhy. Tzv. „Tennengau Trekking“ vede po severním okraji pohoří Tennen a svůj cíl má v obci Annaberg im Lammertal na východě pohoří. Druhá cesta „Tennegau Trekking Extrem“ již vstupuje přímo do pohoří a přechází je po ose Golling – St. Martin am Tennengebirge.

Vápencová hradba Tennen je však nejúchvatnější od jihu, kde se vypíná kolmo k obloze ze zelených planin Wengerwinkl a navazujícího údolí Lammertal. Z Werfengwengu jdeme po silnici ve směru konce dolinky Werfenwinkl k hostinci Gamsblick. Opouštíme silnici a zn. cestou č. 30 stoupáme přes louky a ostrůvky lesa na velkou alpskou louku Elmaualm s chatou (1 530 m). Jedná se o jedno z nejkrásnějších míst na trase. Nad jiskrnou zelení pastviny se vypíná vizuálně dokonalá pravidelná pyramida Hochthron. Dojdeme na západní sráz louky, kde odbočujeme prudce doprava a serpentinami ve stoupajícím travnatém svahu dojdeme k chatě Werfen Hütte s nádherným výhledem k jihu na Nízké Taury (od chaty můžeme vystoupit po náročném, místy závratně vedeném chodníku na vrchol Hochthron, 2 382 m, návrat stejnou cestou, + 2–2,5 hod. v obou směrech).

Značený chodník č. 230 obchází traverzem monumentální jižní stěnu Hochthronu západním směrem do širokého suťového žlebu pod vrcholem Grosser Fieberhorn. Držíme se jeho pravé strany a dojdeme k nejobtížnějšímu místu výstupu. Nejprve podél ocelových lan k exponovanému, asi 20 m vysokému žebříku Hochthronleiter překonávajícímu skalnatý práh. Dosáhneme sedla Throntor a již snadněji vyjdeme na okraj náhorní planiny Tennengebirge v blízkosti vrcholu Vorderes Streitmandl (2 378 m, v blízkosti bivakovací chatka). Přecházíme přes nevýrazný Hiefler (2 378 m) až dojdeme pod kupoli nejvyššího vrcholu pohoří Raucheck. Od rozcestí vyjdeme již snadno ke kříži na vrcholu, odkud přehlédneme celou nevšední vápencovou tvář pohoří plnou závrtů a zvlněných pahorků.

Od vrcholu sestoupíme zpět na severní úpatí a pokud počasí přeje a naše klouby a dech jsou ještě funkční, pokračujeme dále na západ hřebenem (samozřejmě pokud nejsme drženi návratem do výchozího místa). Naším dalším horským cílem bude ostře formovaný dvojvrchol Lehnender Kopf (2 400 m), jehož překonání je v mnohém zajímavější než výstup na Raucheck. Plochým otevřeným terénem míjíme vrcholy Schaflbergkopf a Hühnerkrall na jižním okraji masívu a pohodlně a prakticky bez velkých výškových rozdílů dosáhneme posledního vrcholu hřebene Hochkogel. Ještě před dosažením tohoto vrchu můžeme na rozcestí ve výši 2 202 m opustit vrcholové partie pohoří a sejít na sever po zn. cestě k chatě Leopold-Happisch-Haus (2 hod. sestup do sedla Lueg v údolí Salzach zabere další 2–3 hod.).

Ubytování a jídlo

Pro výstup na Raucheck od jihovýchodu dobře poslouží příjemná chataWerfener Hütte(1 969 m, majetek ÖTK, 40 míst, otevřeno od 15. 5. do 31. 10., tel. 0043 663 9864828, info: www.werfenhuette.com). Nejvýše položenou chatou v pohoří je na severozápadě stojící Leopold-Happisch-Haus (1 925 m, majetek ÖTK, kapacita 129 míst, v provozu 1. 6.–30. 9., tel. 0043 664 9566470).

Potřebné vybavení

Mapy:ÖK č. 94 a 125 1:50 000, Kompass č. 15 Tennegebirge/Hochkönig 1:50 000, f&b č. 392 Tennengebirge/Lam- mertal/Gosaukamm 1:50 000, AV Karte č.10/2 Hochkönig/Hagengebirge 

Přístup na začátek

Horská obecWerfenweng (910 m, 450 obyvatel) pod jižními srázy pohoří je výchozím místem pro výstup na Raucheck a další štíty cent- rální části. Pro návštěvu ledové jeskyně Eisriesenwelt a následný výstup na Hochkogel je dobrým odrazovým můstkem městečkoWerfen (548 m, 3 320 obyvatel ležící v hlubokém údolí Salzach. Nad městem zaujme naši pozornost mohutný romantický hrad Hohenwerfen z r. 1077 s dodaleka zářícími červenobílými okenicemi. Z Werfenu vede úzká horská silnice k restauraci Eisriesenwelt (1 076 m, parkoviště), odkud pokračuje až ke vchodu ledové jeskyně malá kabinová lanovka (stezka pro pěšáky vede v její blízkosti). Pro celkový přechod od výcho- du na západ se jeví jako ideální startovní místo nádherně položená obec Annaberg im Lammertal, ležící v kouzelném Lammertálském údolí, dělící Tennengebirge od masívu Gosauskamm a Dachstein.

Základní trasa

Werfen- weng – Elmaualm – Werfener Hütte 2 hod. – Vorderes Streitmandl – Raucheck 2–2,5 hod. Celkem 4–5 hod. pouze ve výstupu. Sestup buď stejnou cestou nebo pokračovat náhorní plání přes vrcholy Lohnender Stein a Hühnerkrallkopf na Hochkogel, cca + 2–2,5 hod.

Zajímavé vybavení

Pomoz ostatním a přidej informace o této túře

Odpovídáte na komentář: