Túra pohořím Schneealpe často nazývaným jako Vídeňské domácí hory
Treky

Túra pohořím Schneealpe často nazývaným jako Vídeňské domácí hory

  Mnoho cetovatelů a turistů rádo volí kompromis mezi přírodou a městským prostředím. Pohoří Schneealpe takovou možnost nabízí, protože nedaleko něj leží Víděň.

Alpy – Rakousko

Typ
2-denní
Stát
Rakousko
Další státy
Rakousko
Počet dní
2
Vhodné měsíce
říjen, září, srpen, červenec, červen, květen
Délka
22 km
Nejvyšší bod
1650 m n. m.
Převýšení
1300 m
Ledovec / sněhová pole
ne
Horolezecké úseky
bez lezení

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Podrobný popis

Asi 120 km jihozápadně od Vídně, sevřeno pohořími RaxalpeHochschwab leží rozlohou sice nevelké, avšak velice malebné Schneealpe, patřící mezi takzvané Vídeňské domácí hory – Wiener Hausberge. Schneealpe jsou lesnatým pohořím, posetým nesčetnými malebnými horskými loukami, s krasovým rázem vrcholových partií.

Z vesnice Frein a.d. Mürz vycházíme po červeně značená cesta č. 435, po níž začínáme zprvu lesní cestou a po chvíli pěšinami stoupat nad údolí. Čím výš se dostáváme, tím víc se odkrývají výhledy na údolí v severní části i vrcholky protilehlých hor. Před závěrečným stoupáním nad horní hranici lesa pokračuje stezka levým úbočím svahu, kde musíme dávat pozor na značení, neboť v tomto úseku lesa došlo nedávno ke značným polomům a svah je beze stromů.

Po vystoupání svahu procházíme kolem několika obrovitých smrků a po dvou hodinách výstupu se dostáváme na okraj louky Roβwiese ve výšce 1420 metrů, z níž se ozývají zvonky popásajících se stád krav. Značka dál pokračuje pěšinou mírně zvlněným terénem středem louky k protilehlému okraji lesa, od něhož se pak po dalším kilometru chůze dostáváme na okraj rozlehlé náhorní louky Hinteralm, jejíž kouzelnou malebnost dokreslují stylové dřevěné salaše v její levé horní části. Mezi nimi je vsazena i horská chata Hinteralmhaus, jež slouží turistům jako výborná základna pro pěší výšlapy po okolí.

Výlet do okolí „Větrné hory“

Velice hezkým výletem, který je možno absolvovat i s dětmi, je okružní túra chráněnou přírodní oblastí „Naturschutzgebiet Naβköhr“, která se nachází v dolině pod severovýchodními stěnami náhorní louky Hinteralm. Od chaty Hinteralmhaus vede doleva k jihu značená cesta č. 401 přes louku k bráně v ohrazení.  Na okraji svahu nad dolinou Naβköhr se pak nachází dřevěné odpočívadlo, od nějž se naskýtá náramný panoramatický výhled na celou dolinu s lesy i loukami, nad nimiž se k jihovýchodu zvedá mohutný masív nejvyššího vrcholu pohoří Schneealpe – Windberg (1903 m.n.m). Ten dělá opravdu čest svému jménu – Větrná hora, neboť většina mraků, které se v této části vyskytnou, se valí právě přes tuto horu.

Od vyhlídky začíná sestup č. 401 a 436 značenou kamenitou cestou. Projdeme dvěma skalními branami a na křižovatce lesních cest se u mohutného smrku dáme vlevo a sejdeme do doliny. U turistického rozcestníku se dáme vlevo na cestu č. 436 kolem krasového propadání potoka na Unterer Haselboden. Cestou nádherným lesem pokračujeme kolem staré lovecké chaty a horských slatí pod skalní stěnou Klobenwände až k loukám Capellarowiesen. Stáda krav se pasou na okolních zvlněných loukách, z jejichž středu vytéká potůček, klikatící se kolem cesty, po níž zvolna vystoupáme k rozcestníku u samoty Bodner Au. Vpravo odbočuje značená cesta č. 401, která na dalších sedmi kilometrech zdolává 600 výškových metrů k vrcholu Windberg, k jehož dosažení je třeba počítat ještě se třemi hodinami chůze.

Vydáváme se vlevo a kolem horské louky Bodenalm se lesní silničkou dostaneme nad horní hranici lesa do sedla Tabersattel, mezi vrcholy Kleines WaxeneggHohe Waxenegg. Odtud pokračujeme vrstevnicovou cestou po úbočí hřebene, s náramnými výhledy na dolinu i okolní kopce, kolem soukromé chaty Waxenegghütte ve výšce 1509 metrů. Přejdeme na značenou pěšinu, jež nás zvlněným krasovým terénem, lesem i horskými pasekami dovede až do sedélka vlevo od vrcholu Spielkogel. Odtud již v podstatě sestupujeme kvetoucími loukami nad skalními stěnami Klobenwände až k chatě Hinteralmhaus. Absolvování tohoto velice zajímavého a pohodového okruhu, který měří asi 13 kilometrůpřevýšením 360 metrů zabere zhruba čtyři hodiny; ti turisté, kteří se rozhodnou přidat si ještě výstup na horu Windberg, musí počítat s celkovými 8 hodinami. Přechod od chaty Hinteralm přes vrchol Windberg k chatě Schneealpenhaus, ležící jihovýchodně pod vrcholovým masivem zabere asi 5,5 hodiny.

Návrat do nížin…

Pro sestup z horské louky Hinteralm zpět do údolí volíme pro změnu značenou cestu č. 436, po níž jsme absolvovali okruh přírodní rezervací Naβköhr, pouze s tím rozdílem, že nyní se po ní vydáme na opačnou stranu, vpravo. Sestoupíme zalesněným svahem podél potoka v nesčetných serpentinách až na lesní cestu ve spodní části, která nás dovede k hájence na konci rokliny Höllgraben. K návratu do čtyři kilometry vzdálené obce Frein an der Mürz můžeme využít žlutého poštovního autobusu, jenž má zastávku u silnice vpravo od hájenky, anebo to vzít „po svých“. Při využití první varianty bychom však přišli o kouzelnou podívanou při průchodu úzkou soutěskou vpravo od silničního tunelu, kde se v nádherné horské říčce Mürz, sevřené zde skalními stěnami prohánějí a dovádějí hejna duhových pstruhů. Příjemným zážitkem je i odbočka k vodopádu „zum Toten Weib“, padajícímu z širokého otvoru ve vysoké skalní stěně, kousek dál proti toku říčky.

Ubytování a jídlo

Horská chata Hinteralmhaus

samoobslužná chata, otevřena od konce června do poloviny září, 10 míst k přespání

tel. 0043/(0)664/5045310

e-mail: office@alpenverein-edelweiss.at

cena ubytování: člen Alpenvereinu – 10€,  nečlen 20€

Horská chata Schneealpenhaus

otevřena od 1.5. – 31.10.2013

tel. +43/3857/2190

www.schneealpenhaus.com

Doporučená mapa

KOMPASS  Wanderkarte  č.210 : WIENER  HAUSBERGE – Schneealpe – Rax – Schneeberg – Gutensteiner Alpen, 1 :  35 000

Potřebné vybavení

Obvyklé věci na turistiku včetně trekových hůlek a pohorek. V létě nezapomenout na sluneční brýle a opalovací krém.

Přístup na začátek

Přístup do pohoří není nijak náročný, neboť výstup z kteréhokoliv údolí na jižní či západní straně na náhorní planinu s loukami Hinteralm nepřevyšuje 600 výškových metrů. Výchozím místem může být vesnice Frein a.d. Mürz v severozápadní části pohoří, kde lze vozidlo odstavit na neplaceném parkovišti u hotelu na okraji obce.

Povolení, poplatky, omezení, zákazy

ne

Základní trasa

Frein a.d. Mürz - Hinteralmhaus - Capellarowiesen - Tabersattel

Orientační rozpis po dnech

1. den – Frein a.d. Mürz – Hinteralmhaus

2. den – Hinteralmhaus – Capellarowiesen – Tabersattel – Hinteralmhaus + sestup

Zajímavé vybavení

Pomoz ostatním a přidej informace o této túře

Odpovídáte na komentář: