Dachstein z jihu od Ramsau
Treky

Dachstein z jihu od Ramsau

Dachstein – Rakousko

Typ
1-denní, 2-denní
Stát
Rakousko
Další státy
Rakousko
Vhodné měsíce
květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
Nejvyšší bod
2995 m n. m.
Ledovec / sněhová pole
neuvedeno
Obtížnost
Mírně náročný
Horolezecké úseky
UIAA I

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Podrobný popis

Tento výstup je dnes díky lanovce Dachsteinsüdwandbahn jen málo využíván. Cesta je to však zajímavá (dvě varianty) a když budeme chtít ušetřit poměrně vysokou částku za lanovku (25 € v obou směrech, 16 € jedním směrem ) zvítězí možná nakonec tento pěší výstup. V tomto případě však sotva zvládneme celou trasu (tedy nahoru a některou z variant i dolů do údolí) v průběhu jednoho dne – pouze výstup z Ramsau na vrchol Dachsteinu zabere 7–8 hod., při použití placené cesty k chatě Türlwandhütte se cesta zkracuje na 4,5–5 hod. Situaci nám také příliš neusnadní nedostatek ubytovacích zařízení vysoko v horách (malá chatka Dachsteinwartehütte údajně poskytuje ubytování pouze v případě nouze). Jednou z mála možností je pak především pro sportovně založené turisty bivak na terase horní stanice lanovky ve výši 2 694 m (nebo v jejím okolí – několik stavení).

Ponechme teď v klidu jak dachsteinskou lanovku, tak silnici k chatě Türlwandhütte a vydejme se vzhůru pěkně po svých přímo z kouzelně položené obce Ramsau. Prvním krokem bude dosažení chaty Austriahütte, která je výchozím místem pro obě varianty, vedoucí vzhůru jižními srázy Dachsteinu. Z centra Ramsau (od kostela) jdeme cca 15 minut po silnici západním směrem k Vlastivědnému muzeu (Heimatmuseum). Zde odbočíme vpravo po stoupající silnici k hostinci Edelbrun. K dalšímu výstupu si můžeme vybrat ze dvou cest – buď vlevo širokou lesní cestou vedoucí až k chatě Austriahütte nebo značeným chodníkem č. 671, který je krajinově mnohem zajímavější (cestou možná krátká odbočka na pěkný rozhledový vršek Brandriedel). Od chaty Austriahütte stoupáme loukou k rozcestí. Doprava odbočuje do kosodřevinou porostlého svahu cesta č. 672, která je zajímavou, ale značně náročnou variantou výstupu, vedoucí suťovým korytem Edelgriess pod vrcholem Gamsfeld Spitze až do sedla Huner Scharte (horní stanice lanovky na Hunerkogel, celkem 3 hod.).

Při druhém možném výstupu na náhorní plošinu pod Dachsteinem dojdeme pohodlně od Austriahütte k turistické chatě Türlwandhütte (konečná mýtné silnice z Ramsau a zároveň údolní stanice dachsteinské lanové dráhy). Odtud pokračujeme širokým, mírně stoupajícím obloukem k velké zděné chatě Dachsteinsüdwandhütte (1 871 m, soukromá, 73 míst, otevřeno 15. 4.–15. 9). Nad námi se tyčí k nebi neobyčejně mohutná a monumentální jižní stěna Dachsteinu, která patří k největším přírodním zázrakům Alp. Zdá se, že tudy není možno projít, přesto značená cesta č. 615 překonává tento impozantní skalní předěl. Nejobtížnější místa jsou zabezpečena ocelovými lany a po takřka 3 hodinách namáhavého výstupu dojdeme do sedla Huner Scharte na horní okraj ledovce Hallstätter Gletscher. V blízkosti severní strany vrcholu Hunerkogel přejdeme napříč ledovcem vyšlapanou stezkou do širokého plochého sedla v blízkosti velké stavby vrcholové stanice lanovky (několik staveb, restaurace, při troše fantazie možnost bivaku). Široce vyšlapanou stezkou po ledovci obcházíme obloukem výběžek vrcholu Dirndl a dojdeme pohodlně k dachsteinské vyhlídce – Dachsteinwarte. Další postup na vrchol je popsán v předcházející kapitole. 

Na jižní straně Dachsteinu najdeme hned několik atraktivních horských cílů, jejichž popis by však byl již nad rámec tohoto skromného průvodce. Běžného a extrémy nevyhledávajícího turistu však nepochybně nadchne výstup na nenápadný vršek pod kolmými jižními stěnami Dachsteinu – Röttelstein. Nejkrásnější přístup na tento rozhledově úžasný vrchol (2 247 m) vede od chaty Türlwandhütte po tzv. „Perneweg“ do skalnatého sedla Tor a dále přes travnatou úžlabinu Sulzenhals přímo na vrchol. Fantastické panoráma Nízkých Taur, zubatého hřebene Gosaukamm a pohled do kolmých vápencových stěn Dachsteinu.

Ubytování a jídlo

V samotném masívu Dachstein jsou pro výstupy na vrchol důležité pouze tři horské chaty. Na prvním míste to je Adamekhütte(2 196 m, maje- tek OeAV, kapacita 95 míst v cenách 16–22€ + 6 lůžek v zimním prostoru, v provozu 1. 6.–30. 9., tel. 0043 6136 8567, info: www.adamek.at). Na severu oblasti to je Simonyhütte(2 203 m, majetek OeAV, kapacita 120 míst, v provozu celo- ročně, tel. 0043 3622 23222). Nejvýše položenou chatou je Seethaler Hütte (také Dachsteinwarte Hütte, 2 740 m, kapacita 20 míst obsaditelných pouze nouzově, v provozu 1. 6.–15. 10., tel. 0043 3687 81036). Velká chata Austriahütte (1 638 m, majetek OeAV, kapacita 70 míst, v provozu celoročně, tel. 0034 664 1569081) má funkci výchozího bodu pod jižní stěnu Dachsteinu, ostatní chaty najdeme na vnějším okraji masívu. V oblasti hřebene Gosaukamm to jsou chaty Theodor Körner Hütte(1 466 m, majetek OeAV, kapacita 39 míst, v pro- vozu 1. 6.–1. 10., tel. 0043 664 9166303), dále Hofpürglhütte(1 705 m, majetek OeAV, kapacita 134 míst, v provozu 1. 5.–15. 10., tel. 0043 6453 8304, info: www.av-linz.at) a Gablonzer Hütte (1 550 m, majetek OeAV, kapacita 72 míst, otevřeno 1. 5.–15. 10., tel. 00436136 8465, info: posch.gosau@utanet.at).

Přístup na začátek

Od severu zcela snadný – z dálnice A 1 (Wien – Salzburg) sjedeme výjezdem „Steyrmühl“ a přes Gmünden a Bad Ischl dosáhneme po silnici č. 145 Hallstattského jezera (výchozí body Hallstatt a Obertraun). Pět kilometrů před Hallstattem odbočuje na západ cesta č. 166, která po 10 km odbočuje do Gosau a k Přednímu Gosauskému jezeru. Pokud chceme masívu Dachsteinu dosáhnout od jihu, pak je nejvýhodnější jet po dálnici A 9 (Wels – Graz) přes Pyhrntunnel a v městě Liezen odbočit na silnici č. 146 do Schladmingu. Krátkou sedmikilometrovou odbočkou dosáhneme letoviska Ramsau pod jižními srázy Dachsteinu.

Od jihu je výchozím bodem roztroušená obec Ramsau(1 135 m), položená na sluneční terase přímo pod monumentálními stěnami celého masívu. Pro samotný výstup na Dachstein však musíme z obce vyjet po mýtné silnici k chatě Türlwandhütte (parkoviště, pěší výstup přes Austriahütte zabere cca 1 hod.).

Základní trasa

Ramsau – Austriahütte 2 hod. – Dachsteinsudwan- dhütte 0,5 hod. – Dachsteinwarte 3–3,5 hod. – Dachstein 1,5 hod. Celkem 6,5– 7 hod pouze ve výstupu (při použití lanovky Dachstenseilbahn pouze 2 hod.). Cesta přes kotel Edelgriesskar je časově stejně náročná

Zajímavé vybavení

Pomoz ostatním a přidej informace o této túře

Odpovídáte na komentář: