Horská služba z Bosny a Hercegoviny se učila od Čechů

Horská služba z Bosny a Hercegoviny se učila od Čechů

ČR je plná horalů a outdoorových nadšenců. Všem turistům a milovníkům hor a přírody kryje záda horská služba. Tito stateční záchranáři díky své profesionalitě a všestranosti budí obdiv a respekt. O své zkušenosti se HS podělila s kolegy z Bosny a Hercegoviny během realizace 3 kurzů.

Kolegové z hor

Bosna a Hercegovina, stát, ve kterém o krásné hory „zakopáváte“ téměř na každém rohu. Území této malebné země pokrývá z více jak ¾ rozlehlé pohoří. Přesto tam nenarazíte na jednotnou horskou službu, tak jako je tomu u nás. Horské záchranné služby jsou rozštěpené na mnoho jednotlivých spolků, tak jako státní aparát i tamní kultura. Dávná historie krvavé války je stále zakořeněna v tamní společnosti, zejména v otázkách společného fungování a důležitých změn. Lidé jsou ale i navzdory spletité společnosti velmi vstřícní a milí. Ochotní dobrovolně nasazovat své životy a zachraňovat ostatní.  Ne nadarmo se v průběhu posledních dekád vytvořilo přes 40 dobrovolných spolků horských záchranných služeb, čítající přes tisíc dobrovolných horských záchranářů.

Česká republika, stát vášnivých dobrodruhů a milovníků hor. Hory obklopující českou zemi, poskytující únik od městského života mnoha „zbloudilým“ duším. Narazíte tady na jednotnou horskou službu, plnou profesionálních zaměstnanců i nadšených dobrovolníků. I české horské službě v určitém historickém období pomohly mezinárodní styky, pomoc od vyspělejších zemí jí byla velmi nápomocná. Proto se v současné době snaží na oplátku pomáhat tam, kde je třeba a kde mohou být české zkušenosti dalším přínosem. Projekt „Posílení kapacit a rozvoj horských služeb v Bosně a Hercegovině“ financovaný Českou rozvojovou agenturou pomáhá s rozvojem spolupráce místních spolků, s materiální podporou, rozvojem preventivních opatření bezpečného pohybu v horách a posílením kapacit horských záchranářů.

Sdílení zkušeností probíhalo během realizace 3 kurzů. V Bosně a Hercegovině se odehrál kurz kynologický, za přítomnosti čtyřnohých záchranářů a kurz lavinový – prevence a hledání v lavině. V závěru se pak odehrál v České republice kurz zimní, při Základní škole HSČR na Dvoračkách. 

TIP: Bosna a Hercegovina, stejně jako ostatní balkánské země, se pyšní krásnými divokými horami. Inspiruj se podrobnými popisy horských túr i skialpinistických tras na Balkáně!

Pomoc čtyřnohých chlupáčů

Nejen dvounohý záchranáři se podíleli na předávání zkušeností, společně s nimi se do BiH vydalo i pět záchranářů čtyřnohých. Záchranáři sdíleli své bohaté zkušenosti, jak v podobě rozborů vyhledávání v ČR, tak pomocí cvičení zaměřené na poslušnost, motivaci a odměňování čtyřnohých chlupáčů. Ukázněnost psího záchranáře je velmi nezbytná, zejména v oblastech jako je BiH, kde jsou stále pozůstatky války v podobě minových polí. Stále v zemi převládají intervence v podobě vyhledávání osob a v tom jsou čtyřnozí záchranáři nenahraditelní. Jeden čtyřnohý záchranář prohledá za stejné časové období plochu jako 8-15 záchranářů v rojnici. A to je při záchraně života, kde jde mnohdy i o pouhé sekundy, nepostradatelná výhoda. 

Kynologický kurz v Bosně a Hercegovině, cvičení poslušnosti Matinski Vis, Žepče.
Kynologický kurz v Bosně a Hercegovině, cvičení poslušnosti Matinski Vis, Žepče.

Lavinové nebezpečí hrozí i nedaleko od moře

Přestože se zdá, že Bosna a Hercegovina je jižní stát plný slunečních dní a vysokých teplot, vysoko v horách panuje „horské“ počasí. V zimním období jsou nejen vrcholky hor pokryty sněhovou pokrývkou. Různé teploty, strmé svahy a povětrnostní podmínky jsou předpokladem pro lavinové nebezpečí. A právě to, jak se takové lavinové nebezpečí měří, i jak se určují sněhové profily, bylo obsahem lavinového kurzu v BiH. Nechyběla ani modelová situace vyhledávání v lavině a predikce místa zasypaného. Bosna a Hercegovina je neobjevený ráj pro zimní radovánky, zejména pro skialpinisty. Přestože se tamní horští záchranáři vrhají do záchrany „po hlavě“, vzdálenost stanic horských spolků a nedostatečné vybavení na zimní záchranu vás v případě laviny odkáže na tzv. kamarádskou pomoc. Vždy dbejte na bezpečnost vaší a dalších turistů, kteří se pohybují na svahu pod vámi a nevydávejte se na zimní túry sami a bez nezbytné lavinové výbavy, a to nejen v BiH.

Za zkušenostmi do ČR

V neposlední řadě se kolegové z BiH vydali na zkušenou do České republiky, při příležitosti každoročně konané Zimní základní školy Horské služby ČR. V průběhu si vyzkoušeli mnohé potřebné dovednosti a znalosti, jak ze strany účastníků kurzu (zimní záchrana, zdravověda, svozné prostředky atd.), tak ze strany metodické (systém nastavení kurzů HS ČR, proces přípravy (fyzická zkouška) i samotného zkoušení (praxe/teorie)).

Základní škola HS ČR – zimní kurz za účasti kolegů z BiH, Dvoračky, Rokytnice na Jizerou.
Základní škola HS ČR – zimní kurz za účasti kolegů z BiH, Dvoračky, Rokytnice na Jizerou.

Za podpory projektu byly také vytvořeny metodické materiály pro výuku BiH horských záchranářů. Metodické materiály vytvořili tamní metodici a instruktoři. Metodiky byly vytvořeny dvě, první byla zaměřená na vyhledávání a záchranu osob, protože to je pro BiH kolegy stále převládající intervence, druhá se zabývala technikou letní a zimní záchrany.  

Znalosti a dovednosti záchranářů v ČR a BiH jsou rozlišné, stejně tak prostředí, v kterém záchranáři operují. Rozvoj tamních horských služeb není otázkou jednoho roku ani jednoho projektu, za potřebí je soustavná pomoc a spolupráce, a o to se společně s našimi kolegy snažíme. Dát možnost BiH kolegům ukázat své zemi, co v nich je, napomoci v rozvoji jejich kapacit i materiálního zázemí. Přestože pohoří v Bosně a Hercegovině zaujímá rozsáhlé území země, činnost horských záchranářů je pouze dobrovolná. O její důležitosti však není pochyb. 

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: