Hitlerovy mosty

Hitlerovy mosty

Mosty přezdívané Hitlerovy jsou skutečnými mosty přes minulost. Nespojují totiž minulost s budoucností, ale zůstaly osiřele stát u  vodní nádrže Švihov, které nikdo neřekne jinak, než Želivka.

Betonová historie

Národní silnice Plzeň – Košice“. Tak zvukomalebně zněl projekt dálnice, jejíž název byl takřka rýmem. Práce započaly v květnu 1939 u Průhonic, ale válečné události zamíchaly kartami tak, že na plánování dopravní infrastruktury nezbylo Hitlerovi místo v diáři. Po válce se na dálnici sice práce obnovily, ale rokem 1950 skončily a nechvalně proslulá D1 se nakonec stavěla trochu jiným terénem.

Autostráda versus dálnice.

„Při započetí přípravných prací „autostrady“ je zapotřebí zavésti vhodný český název pro tento pojem. Dosud používané výrazy nejsou buď české /“Autostrada„/ nebo jsou tvořeny proti duchu jazyka, jako např. „autodráha“ otrockým příkladem z něm Autobahn. Ani jeden z používaných výrazů nekryje mimo to plně myšlený pojem, neboť „autostrada“ nebude vyhražena jen autům, nýbrž i jiným vozidlům, motocyklům, jízdním kolům, v budoucnu snad i troleybusům, případně jiným, dnes neznámým vozidlům. Naproti tomu základním a nesporným hlavním rysem je uskutečnění dálné /dálkové/ dopravy různými vozidly, spojení dálných / vzdálených krajů. Navrhuji proto, aby se obdobně slovům silnice a železnice zavedeno bylo slovo „dálnice,“ píše 15. listopadu 1938. gen. Ing. V. Nosek. V úloze generální ředitele silnic a dálnic 2.5. 1939 v devět ráno dělá první výkop. Po jeho příkladu se další a další „papaláši“ ukazují tu s krumpáčkem, támhle s lopatičkou, ale vždy za přítomnosti médií. V pozadí lze takřka slyšet jemné šustění, jak si mnou ruce ti, kdož předraženou zakázku získali.

GPS

Zlé jazyky tvrdí, že zkratka GPS vzešla z Ostravy a znamená znamená „Gde proboha sme“. Nicméně navigace se při hledání mostů rozhodně bude hodit. Nejedná se o nikterak dramatickou procházku, jen k pozůstatkům nevedou značené cesty a musíte se spokojit s papírovou mapou nebo družicovou navigací. Ovšem pozor – dříve nebo později narazíte na ceduli se zákazem vstupu, neboť vodní nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro Prahy. Pečlivě zvažte, zdali překročením zákazu zariskujete. „Sice mosty nejsou zatížené, ale zase mají nulovou údržbu. A nedaleká D1 je neustálý žrout peněz a jízda po ní připomíná tankodrom.“ Podobné úvahy asi napadají každého, kdo odchází od nedostavěných mostů, sedá do auta a vyráží směr Praha. Nedostavěné mostní tělesa nejsou jedinými betonovými pozůstatky pro velkolepém dálničním projektu. V lesích se ukrývají drobné na první pohled nelogické betonové stavby, které měly být součástí budovaného díla. Jejich hledání  nechť je pro vás výzvou.

Tip na kešku

GCM0PT – Nikam nevedoucí mosty – tentokrát se nedalo jinak a zvolili jsme keš přímo navazující na téma článku

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: