Expedice Mongolia míří za poznáním!

Expedice Mongolia míří za poznáním!

V současnosti začíná působit v Mongolsku expedice studentů a učitelů brněnské Mendelovy univerzity. Cílů má výprava mnoho, a to v oblastech geologie, biologie, pedologie a dalších vědních oborů.

Velmi zajímavým způsobem se snaží Mendelova univerzita zpestřit studium některým svým studentům a profesorům. Ti budou objevovat a zkoumat především v pouštních oblastech, které v Mongolsku tvoří poušť Gobi. Konkrétně „Velké Gobi“ a „Gobi Altaje“.

Získaná data chtějí později zveřejnit jak v domácích, tak zahraničních periodikách jako jsou například Journal of arid environments, Lithos, Nature, Mongolian Geoscientist a někteří také ve svých diplomových pracích. Ti, kteří se rozhodnou pro poslední možnost prezentace svých výsledků, budou moci Mongolsko a vybraný terén navštívit až třikrát.

Partnerem expedice je také norská oděvní firma Devold, která má 160 let dlouhou tradici! Proto není divu, že patří mezi špičku v oblasti termoprádla. To je většinou vyráběno ze 100% merino vlny. Pod křídla firmy Devold patří také náš nejlepší vysokohorský horolezec Marek Holeček. Výrobky značky Devold najdete na e-shopu scandinavia.cz nebo v kamenných prodejnách po celé České republice.

Ze strany univerzity se zdaleka nejedná o první vědeckou expedici do Mongolska, a proto tvrdí, že získaná data budou zcela určitě pro většinu oblastí jednou z prvotních vědeckých informací a v budoucnu se stanou výchozími i pro praktické využití získaných dat a informací – zejména jako pomoc nejpotřebnějším obyvatelům Mongolska – tradičně kočujícím Aratům.

Jaké cíle si expedice stanovila?

Jednou z priorit je výzkum úbytku posledních reliktů horského permafrostu na světě nacházejícího se v málo prozkoumaných a těžce přístupných pralesních ekosystémech národního parku „Khan Khentii strictly protected area“ na severu Mongolska u hranic s Ruskem.

Expedice v návaznosti na minulé ročníky projektu bude dále pokračovat ve vyhledávání a hodnocení vhodných vodních zdrojů pro místní Araty, průzkumu dnes již mizejících unikátních modřínových pralesů a pedologicko-geologickému průzkumu oblasti.

Konkrétní projekty včetně detailnějšího popisu najdete na stránkách expedice. Osobně mě nejvíce zaujala možnost vysazování dřevin, které by zabránily erozi a rozšiřování pouště.

Jakou mají tyto „mongolské výpravy“ na univerzitě tradici?

Spolupráce mezi Českou republikou a Mongolskem v oblasti projektů hydrogeologického a ekologického průzkumu má velkou a pozitivní tradici a na základě žádosti předsedy Mineral Resources Authority of Mongolia D. Jargalsaikhana probíhá již od roku 1998. Zahájení těchto projektů bylo mongolskou stranou řazeno mezi prioritní úkoly.

Spolu s Mongolskou technickou univerzitou a dalšími partnery je hlavní souhrnnou prioritou navrhnout a uvést do praxe management ochrany celosvětově jedinečných přírodních ekosystémů a původního způsobu života Aratů.

Velmi zajímavé čtení je také expediční deník z minulých výprav, který můžete najít na stránkách expedice pod kartou „Lovcovy zápisky“. Velmi vtipná je story „Kdy Američani začínají plakat“, která se nachází zhruba na konci první třetiny textu.

S využitím norskamoda.cz, mongolia.mendelu.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: