Chýnovské jeskyně, první zpřístupněné jeskyně na našem území, hrají všemi barvami

Chýnovské jeskyně, první zpřístupněné jeskyně na našem území, hrají všemi barvami

Chýnovská jeskyně představuje nejvýznamnější a nejrozsáhlejší krasový útvar jižních Čech. Díky střídání barevných amfibolitů a vápenců její stěny hrají všemi barvami. Jedná se o první zpřístupněnou jeskyni na území dnešní České republiky.

Nevelkým masivem krystalických vápenců a dalších metamorfovaných hornin, který tvoří vrch Pacova hora (589 m n. m.) nedaleko Chýnova v jižních Čechách, prostupuje několikapatrový systém chodeb a síní o celkové délce 1400 m. Jeho nejhlubší, vodou protékaná úroveň dosahuje 74 m pod zemský povrch.

Zatoulané kladivo

Jeskyně vyniká neobyčejnou modelací stěn a stropů, provázenou barevnými proměnami vrstev. Roku 1863 spadlo v malém vápencovém lomu na Pacově hoře skalníkovi Vojtěchu Rytířovi kladivo do nehluboké trhliny. Když se pro ně spustil, objevil sestupnou rozšiřující se jeskynní chodbu. Protože se dále neodvážil, ujal se dalšího průzkumu dozorce Schwarzenberských lomů Jan Strnad.

S několika dělníky pronikl systémem strmých chodeb až k podzemnímu jezeru. Ještě téhož roku provedli výzkum a dokumentaci nově objevené jeskyně kustodi Muzea království českého prof. J. Krejčí a Dr. A. Frič a své výsledky ihned publikovali v časopisu Živa. O několik let později začal jeskyni zpřístupňovat místní rolník Josef Rothbauer a od roku 1868 začal v nitru Pacovy hory provozovat turistické prohlídky.

Purkyňovo oko, Chýnovská jeskyněPurkyňovo oko, Chýnovská jeskyně

Historický ráz této prohlídkové trasy si zachovala Chýnovská jeskyně dodnes. Jeskyně je také významným zimovištěm netopýrů a vrápenců. Rozmanitá geologická stavba malebného okolí Chýnova vtiskla neobvyklý ráz i podzemním prostorám. V souvrství krystalických vápenců – mramorů jsou i polohy nekrasových amfibolitů a erlanů. Postupně se zahlubující vodní tok v nich vytvořil několik pater převážně horizontálních chodeb a síní, vzájemně propojených velmi strmými chodbami a komíny.

I bez krápníků to stojí za to!

Nejnižší úrovně jeskyně jsou podzemním tokem dosud aktivně protékány. Voda ve stěnách a stropech prostor vymodelovala četné kulisy, výklenky a skalní hrnce. Kruhovité a elipsovité výklenky prostupují vrstvami odlišných barev a struktur a vytváří tak mimořádné útvary nazývané zde oka. Jejich pestrost doplňují minerální výplně puklin s plochými agregáty krystalů křemene, lamelami palygorskitu a dalšími minerály.

Jediné, co Chýnovská jeskyně postrádá, je krápníková výzdoba. Ucelený okruh prohlídkové trasy vede sestupnými chodbami až do nejnižších úrovní k podzemnímu toku. Charakteristická jsou kamenná schodiště a dřevěná zábradlí. Návštěvníky zaujme nejen barevnost jeskynních stěn s neobvyklými strukturami, ale také strmý až propasťovitý průběh podzemních prostor. Mezi nejkrásnější části jeskyně patří Kaple sv. Vojtěcha, do které již v roce 1863 kustodi muzea instalovali dřevěný kříž. Ten byl později nahrazen železným.

Mramory v jeskyni, Chýnovská jeskyněMramory v jeskyni, Chýnovská jeskyně

Vodní tok, který vytvořil postupně jednotlivá patra jeskyně, dnes přitéká do jeskyně rozměrným sifonem v hloubce až 45 m pod hladinou. Zatopené chodby jsou místy až 30 metrů široké. Více prozkoumané jsou odtokové části podzemního řečiště. I když dosud nebyly člověkem prostoupeny, je barvícími pokusy prokázáno, že vody odtékající z jeskyně neprostupným sifonem v místě nazývaném Twist, vyvěrají na povrchu v 1,2 kilometry vzdálené Rutické vyvěračce. Ta je jedním ze zdrojů Chýnovského vodovodu.

Mramorové schody, Chýnovská jeskyněMramorové schody, Chýnovská jeskyně

Pacova hora s Chýnovskou jeskyní je také mimořádně významnou mineralogickou lokalitou. Kromě běžnějších nerostů, jako je záhněda nebo granát zde byly nalezeny některé minerály, které se jinde v Evropě nevyskytují a byly popsány jen na několika místech světa. Jedná se o silikát pargasit či fialovou odrůdu tremolitu, tzv. hexagonit.

Chýnovská jeskyně je první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Po strmých kamenných schodištích s dřevěným zábradlím sestupovaly první skupinky návštěvníků do nitra Pacovy hory již roku 1868. I po nejrozsáhlejší rekonstrukci prohlídkové trasy a elektrického osvětlení v letech 2005 – 2006 zůstal zachován původní charakter zpřístupnění. Navíc se po proražení výstupní štoly podařilo zpřístupnit i další části jeskyně.

Vstup do Chýnovské jeskyněVstup do Chýnovské jeskyně

Jeskynní systém Chýnovských jeskyní vytvořený v krystalických vápencích a nekrasových horninách, protékaný podzemním tokem, s unikátní modelací a pestrým zbarvením stěn i vzácnou skladbou minerálních výplní, byl vyhlášen Národní přírodní památkou v roce 1949:

Objevení: 1863

Zpřístupněná veřejnosti: 1868

Délka všech prostor: 1400 metrů

Denivelace: 74 metrů

Délka zpřístupněného okruhu: 260 metrů

Doba prohlídky: 40 minut

Teplota vzduchu: 5 – 9 °C

Počet schodů na prohlídkové trase: 330

Jeskyně ČR

Správa jeskyní České republiky
zajišťuje ochranu, péči a provoz všech zpřístupněných jeskyní České republiky, sídlí v Průhonicích u Prahy a je státní příspěvkou organizací pod Ministerstvem životního prostředí. Mnoho dalších informací o jeskyních, otevíracích dobách a vstupném najdete na webových stránkách www.caves.cz a www.jeskynecr.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: