HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Blesková povodeň (galerie fotek z Beskyd)

Blesková povodeň (galerie fotek z Beskyd)

Je povodeň, která vyplaví jen pár sklepů a zasáhne lokálně malé území vůbec povodní? Samozřejmě. Dokonce bleskovou.

Blesková povodeň je povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti a je typická pro suché, pouštní nebo polopouštní oblasti. Může vznikat také v horských a podhorských oblastech. Může se vyskytovat i tam, kde nedochází nebo je silně omezeno vsakování vody do půdy (například rozsáhlé zpevněné plochy, především v městské zástavbě s ucpanou kanalizací). Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h a 60 mm/5h a více srážek“ těmito slovy představuje bleskovou povodeň encyklopedie Wikipedie. Ačkoli nepatříme zrovna mezi pouštní oblasti, nejeden chatař, chalupář, turista či houbař zůstal v údivu stát účinky malé povodně ženoucí se horským úbočím.

„Bydlící u potoků mají se na pozoru míti, aby okolo svatého Jana povodní překvapeni nebyli a i s dobytkem do nebezpečenství života nepadli. Dlouho trvající deště či stržení oblak, často i jen v hořejších krajinách, jsou předchůdcové povodní, které okolo svatého Jana často větší bývají, nežli na konec zimy v čas břenice,“ napsal Matyáš Kalina rytíř z Jäthensteinu roku 1838 v Ponaučných i zábavných listech pro polní hospodáře. Stačí pár desítek minut a pár kilometrů čtverečních skrápěných intenzivním deštěm a na prů… švih je zaděláno.

Voda pádící ze svahů se žene cestou nejmenšího odporu, což mimo jiné může být i stará, dávno zapomenutá úvozová cesta (kterou si voda objeví a člověku znovu představí), nová pěšina či místo kudy prasácky projela lesácká těžební technika a najednou je z mírného zářezu hluboká erozní rýha. Dole pod ní se kumuluje vyplavená zemina, lidi nadávají na bahno a vodu ve sklepě. „Bleskové povodně mívají ještě jednu neuvěřitelnou vlastnost. Jejich vznik nemusí být úzkostlivě vázán na nějaký článek stálé hydrografické sítě (potůčky, potoky, říčky). Mohou do lidských sídel, sklepů a bytů vnikat vzedmutými záplavovými vlnami, zahlcenými bahnitými půdními suspenzemi z výše položených polí,“ píše Zdeněk Vašků v časopise Vesmír.

Jak vypadá maličká povodeň v Beskydech si můžete prohlédnout v galerii přiložené u článku na fotografiích našeho čtenáře Pavla Tišla. A myslete na to, že letní rychlý déšť může mít naprosto nečekané následky. Po dvou či třech hodinách intenzivních přeháněk mohou v přírodě zůstat jizvy, jež se zacelují dlouhá léta.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: