Tomáš Kublák

Články autora

Souběžný postup
Zajímavosti

Souběžný postup

Tento způsob jištění spočívá ve spojení lezců lanem, přičemž lezci současně vykonávají postup vpřed. Toto jištění má pak ještě varianty, a to podle toho, zda je vykonáváno s postupovými mezijištěními, nebo zda je bez postupových mezijištění.

Fixní lano
Lezení

Fixní lano

Fixní lano je takové lano, které je minimálně za svůj horní konec pevně ukotveno k jistícímu bodu v terénu (počet ukotvení může být i větší, než jen jeden).

Boční jištění
Zajímavosti

Boční jištění

Někdy též nazývané postranní jištění. Historický způsob jištění. Nejčastěji se provádí v kombinaci s dolním jištěním.

Horní jištění
Lezení

Horní jištění

Horní jištění může být realizováno různými způsoby. Pro všechny způsoby je však společné, že od lezce vede lano nahoru, tedy lezec se nemusí obávat pádu.

Dolní jištění
Lezení

Dolní jištění

Při dolním jištění lanem si lezec buduje postupová jištění odzdola nahoru, a při lezení od něj vede lano dolů. Do postupových jištění připíná karabiny, a skrz ně vede své lano.

Jistící pomůcka Grigri
Zajímavosti

Jistící pomůcka Grigri

Jistící pomůcka Grigri patří do skupiny tzv. poloautomatických jistících pomůcek. Brzdný účinek na lano vykonává v určitých situacích mechanismus, který je v pomůcce zabudován.

Postup na ledovci
Ledovec

Postup na ledovci

Pohyb na ledovci není většinou fyzicky namáhavý s porovnáním s jinými horolezeckými terény, jedná se většinou o obyčejnou chůzi. Ale co se objektivního nebezpečí týká, je pohyb po ledovci jeden z nejhorších. S trochou nadsázky jej lze přirovnat k ruské ruletě.

Plánování túry
Orientace a plánování túry

Plánování túry

Chceme-li dosáhnout při akci v horách vysoké míry bezpečnosti, je nutná pečlivá příprava. A jakákoliv příprava nutně vyžaduje mít plán. Základem každého plánu musí být strategické rozhodnutí; musíme si zvolit cíl.

Brzdění na sněhu
Zajímavosti

Brzdění na sněhu

Pokud nejsme jištěni lanem, je brzdění jediný způsob, jak zastavit pád na sněhu. Ale i při jištění lanem se brždění provádí, aby se aspoň zmenšil následný záchytný náraz do lana.

Postup na sněhu
Ledovec

Postup na sněhu

Sníh je značně proměnlivá hmota, a od toho se odvíjí postup po něm. Zcela jinak musíme stoupat v závějích měkkého prašanu, a úplně zcela něco jiného je postup po tvrdém firnu. Podoba sněhu má zásadní vliv na způsob našeho postupu a na výběr použité adekvátní výzbroje.