HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Alpy, Andy, Hindúkuš, Himálaj. Co tyto názvy vlastně znamenají?

Alpy, Andy, Hindúkuš, Himálaj. Co tyto názvy vlastně znamenají?

Známe je všichni, víme, kde leží, jaké jsou jejich nejvyšší vrcholy a dokonce kolik přesně měří metrů, ale co názvy některých světových pohoří vlastně znamenají?

Alpy

Název nejvýznamnějšího evropského pohoří (Alpes) je pravděpodobně odvozen z latiny, respektive slov “albus“ – bílý nebo „altus“ – vysoký.

Tatry

Nejlogičtější se jeví spojitost s praslovanským slovem „Tritri“, což znamená skály či skalní štíty. Další variantou je možný vztah s keltským slovem „tamtra“ (hnědý, tmavý). První písemná zmínka však nasvědčuje spíše spojitosti s první možností, když Boleslav II. zmiňuje velikost českého knížectví až po „Tritri montes“.

Dolomity

Spadají členěním sice pod Alpy, ale pro jejich velkou oblíbenost jsem je „vytáhl“ zvlášť. Pokud se jen trochu zamyslíte, anebo vzpomenete na dovolenou v Dolomitech, tak vám musí být kořeny pojmenování jasné. Dolomit je druh vápence, ze kterého jsou místní skály složeny.

Paradoxem je, že název tohoto minerálu i pojmenování pohoří jsou provázané. Důvodem je, že tento minerál byl objeven a popsán právě v dnešních Dolomitech, a to francouzským mineralogem, kterým byl  Deodatu de Dolomieu.

Kavkaz

Tady je možností více, především vývoj slova „Kavkaz“ má bohatě popsanou historii. Pojmenování, které se nejvíce blíží dnešní formě, je „Kauk-Ase“, což znamená hory národa Asů.

Himálaj

Název pochází ze sanskrtských slov „hima“ (sníh) a „Taja“ (obydlí). Vykládá se jako Domov sněhu.

Karákóram

Pojmenování pochází z turkických jazyků a znamená „černý štěrk“ nebo „černé kamení“. Poprvé bylo názvu užito obchodníky, kteří procházeli sedlem „Karakoram Pass“ (na tehdejší indicko-čínské hranici) za účelem obchodu.

Ťan-šan

Toto 2800 kilometrů dlouhé pohoří znamená v čínštině „Nebeské hory“.

Altaj

V turkických a mongolských jazycích znamená slovo „altai“ zlaté hory.

Hindúkuš

Ještě než se dostaneme k dnešnímu názvu, je pro zajímavost dobré zmínit, že tuto horskou oblast dobyl v roce 339 př. n. l. Alexandr Veliký a dal jí název „Kaukasos Indikos“, tedy „ Indický Kavkaz“. Dnešní název Hindúkuš má znamenat také „Indické hory“ („hindu“- Indické, „kuš“ – hory).

Andy

Nejvíce odborníků se ztotožňuje s tvrzením, že název pochází z kečuánštiny, respektive slova „anti“, které znamená „vysoký hřeben“. Dalším tvrzením je původ slova ve spojitosti s Inky a jednou ze čtyř jejich oblastí „Anti Suyu“.

Pohořím jako Hindúkuš, Alpy, Himálaj, Pamír či Altaj jsou na pohoře věnovány obsáhle sekce

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: