HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Co je Alpenverein?

SOUČASNOST ALPENVEREINU

Rakouský Alpenverein (ÖAV) je dnes se svými téměř 500 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. Nejdůležitějšími úlohami Alpenvereinu jako  alpinistického svazu je podpora a provádění sportovních činností v horách jako jsou horská turistika, horské výstupy, lezení, skialpinismus a mnohé trendové sporty a k tomu nutné vzdělávání odborníků. Na vypracování a prosazení konceptu k bezpečnému provádění sportu je při tom kladena velká pozornost. Svaz dává k dispozici chaty, cesty a vybavení pro lezení, a tím požadovanou infrastrukturu. Stará se o odborné poradenství a informace např. svými mapami, odbornými časopisy a internetovými službami. Jako největší alpinistický svaz se považuje za trvalého a účinného zástupce zájmů všech sportovců v horách Rakouska.

Společenské zaměření

Sociální angažovanost svazu se stává viditelnou ve své úspěšné práci s rodinami a mládeží a ve vlastním programu pro seniory. Nabízí fundované zážitkově pedagogické vzdělávání a celoročně pečuje o dětské a mládežnické skupiny, prázdninové tábory. A také o postižené účastníky a četné mládežnické domovy a prostory. Tím, že Alpenverein vede mládež k zážitkům v přírodě a horách, vykonává důležitou službu společnosti.

Ochránce přírody a životního prostředí

Jako „advokát Alp“ si Alpenverein vybojoval právo zasahovat do uspořádání alpského prostoru a etabloval se jako ekologické svědomí v otázkách životního prostředí v Alpách. Je kmotrem a partnerem alpských přírodních parků a ostatních chráněných oblastí. Angažovaní členové spolupracují na projektech pro ochranu přírody a při vysazování lesů v horách.

Kulturní angažovanost

Museum Alpenvereinu a jeho sbírky upozorňují na kulturní závazek svazu. Ten se projevuje na výstavách, v literatuře – jako v ročence „Berg“ – a v tvořivých programech.

Svaz superlativů

  • 490 000 členů tvoří rakouský největší alpský svaz,
  • 235 horských chat a 13 000 míst pro přespání činí Alpenverein největším ubytovacím podnikem v Rakousku,
  • 26 000 km Alpenvereinem udržovaných cest je rakouské největší sportovní „náčiní“,
  • chaty a cesty Alpenvereinu stejně jako více než 200 lezeckých stěn představují podstatnou část nabídky pro letní turismus a pro sportovní aktivity v horách pro téměř 3 miliony Rakušanů a další turisty z ostatních zemí,
  • 12 000 funkcionářů a tisíce spolupracovníků se starají svým nasazením o udržení a poskytování této nabídky.

Sekce Alpenverein Edelweiss

Sekce EDELWEISS byla založena v roce 1946 a bude tedy slavit v roce 2016 své sedmdesátileté jubileum. Se svými 40 000 členy patří mezi tři největší sekce Rakouského Alpenvereinu. Svoje sídlo má na adrese Walfischgasse 12, A-1010 Wien.

Sekce EDELWEIS je společensky užitečný, samostatný, nadstranický alpský spolek. Jejím úkolem, který je definován stanovami,  je přiblížit členům této sekce alpinismus v nejširším slova smyslu se všemi jeho druhy činností, s její krásou, a rovněž osobní důležitost člověka. Stručně řečeno se dá říci, že chce v přírodě a světě hor vytvořit pro člověka prostor pro zážitek, přičemž právě jeho udržení získává v posledních letech na stále větším významu. Naše motto zní: Více radosti z hor s jistotou!

Nové logo Alpenvereinu

V roce 2014 přistoupil Rakouský Alpenverein po téměř 40 letech k vytvoření nového loga. Spojení tradičního elementu s novým současným druhem písma – přesně to dokázal Alpenverein při vytváření nového loga. Zatímco původní písmo Alpenverein značně zastaralo, zůstává alpská protěž (Edelweiss) po přepracování hlavním znakem loga. Vždyť alpská protěž je součástí loga již 150 let.

Nové logo umožňuje poprvé zohlednit strukturu Alpenvereinu, který je tvořen právně samostatnými sekcemi a místními skupinami. Všech 195 sekcí a více než 200 místních skupin se může prezentovat jako součást Alpenvereinu. Proto i naše skupina Alpenverein Edelweiss CZ přechází na nové logo.

HISTORIE ALPENVEREINU

Založen ve Vídni

V roce 1862 se konalo ve Vídni v Zeleném sále akademie věd zakládající shromáždění Rakouského Alpského svazu. Spolek Österreichischer Alpenverein (ÖAV) si dal za cíl „ … rozšiřovat znalosti o Alpách, podporovat lásku k nim … usnadnit jimi cestování“.

V roce 1869 založili němečtí a rakouští horolezci v Mnichově Německý Alpský spolek  (Deutscher Alpenverein –DAV). Pojem „německý“ tehdy neznamenal Německo, nýbrž německy mluvící prostor Evropy a východní Alpy byly tehdy označovány jako „německé Alpy. Nebyl organizovaný centrálně, měl samostatné sekce. Ty spravovaly své oblasti, v nichž stavěly chaty, budovaly stezky, vzdělávaly horské vůdce a staraly se také o obyvatelstvo.

V roce 1873 oba spolky splynuly a tak vznikl Německý a rakouský alpský svaz „Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein“), který měl především stavět chaty, budovat cesty a také školit horské vůdce. Velký podíl prostředků spolku plynul do vytváření map, zveřejňování, bádání a kulturních aktivit.

Do začátku první světové války vzniklo téměř 400 sekcí. V této době byla na prvním místě budování chat a horských stezek. V roce 1914 vlastnil svaz 319 chat s více než 8 500 lůžky a místy ke spaní.

Jména mnoha chat, jako např. Berliner Hütte, Prager Hütte připomínají ještě dnes sekci, která je založila a starala se o ně. Ano, i v Praze byla sekce Alpenvereinu. Velká část prostředků proudila do vydávání publikací , do výzkumu a kulturních aktivit. Kartografové spolku tvořili ty nejlepší mapy východních Alp.

Ochrana přírody se stává důležitou

Po první světové válce zmizelo mnoho sekcí a členů, stejně jako pracovních oblasti v jižním Tyrolsku. Přesto se pak v krátké době počet členů oproti stavu před válkou ztrojnásobil. Péče o alpskou původní krajinu vedla v roce 1927 k rozšíření stanov o „ zachovávání původnosti a krásy velehor“. Současně v nich byla zakotvena péče o putování mládeže.

V roce 1918 koupil Albert Wirth od sester Eichenegg 40 km2 půdy v oblasti Großglockner-Pasterze, a i se svým podílem je věnoval Alpenvereinu za účelem vyhlášení přírodního parku. Dalších 280 km2 Vysokých Taur získal Alpenverein ve 30. letech ze státního vlastnictví. Tím byl položen základní kámen národního parku Vysoké Taury. Jeho vyhlášení se však uskutečnilo až v roce 1971.

Alpenverein a antisemitismus

Už před 1. světovou válkou, ale zejména v prvních letech po ní, ovládly Alpenverein protižidovské proudy. Většina sekcí v Rakousku zavedla „árijské paragrafy“. Sekce „Donauland založená židovskými a liberálními členy byla v roce 1924 vyloučena, a za to se museli antisemité vzdát další agitace. S „Anschlussem“ Rakouska v roce 1938 se stal „Deutscher Alpenverein“ odborem pro horolezectví v státním Říšském svazu pro cvičení osob. Všechny ostatní horolezecké svazy byly zakázány. Mnoho malých alpských skupin a sdružení, ale také rakouský Alpenverein, bylo integrováno do sekcí nebo byly přijaty jako vlastní sekce DAV. Alpenverein tak převzal okolo tuctu vysokohorských alpských chat tehdejšího spolku Naturfreunde a zrušené sekce Donauland. Sídlo Alpenvereinu, které se do té doby periodicky stěhovalo, zůstalo od roku 1938 v Innsbrucku.

Doba po roce 1945

Po roce 1945 byla další existence Alpenvereinu soudně prosazena u ústavního soudu. Jeho sekce byly částečně uznány, částečně se musely nově vytvořit. Od roku 1951 se svaz opět jmenuje „Oesterreichischer Alpenverein“ (Alpenverein). Německé sekce dostaly zpět svoje chaty v Rakousku po podepsání státní smlouvy v roce 1955 .

Nové trendy

S normalizací života po válce a hospodářským rozmachem vzrůstaly také aktivity a počet členů Alpenvereinu. Hnutí za životní prostředí vedlo v Alpenvereinu v roce 1980 k zvýšení hodnoty ochrany přírody. Svaz mohl jako největší vlastník pozemků prosadit Národní park Hohe Tauern. Sportovní dění v horách se stalo pestřejším, vznikly nové sportovní trendy. Nejvýznamnějším byl rozvoj sportovního lezení.

Obrovský růst

Důsledné vzdělávání funkcionářů sekcí mělo pozitivní účinek. Od začátku devadesátých let stoupá razantně počet členů, také kvůli novým službám. Široké nadšení pro vědomě zdravý pohyb v přírodě posílilo význam horského sportu, práci s mládeží, která má vztah k přírodě, a rovněž posílil význam chat a cest. Dnes pracují spřátelené svazy DAV a ÖAV a rovněž AVS (Alpenverein jižní Tyrolsko) na mnoha společných projektech.