Pojištění Alpenverein Weltweit Service

Smluvní podmínky pojištění (Alpenverein Weltweit Service), které je nedílnou součástí členství v Alpenvereinu najdete níže:

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2020-2023 – česky

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2020-2023 – německy

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2020-2023 – anglicky

Celosvětově platné pojištění pro členy Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service) je neoddělitelnou součástí členství, tento systém pojištění zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy AV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.

Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pojištění, které je součástí členství v AV, platí pro všechny sporty, vyjma sportů provozovaných ve vzduchu (parašutismus, paragliding, závěsné létání a podobné).

Pojištění Alpenverein Weltweit Service a koronavirus (Covid-19):

Onemocnění způsobené covidem:
– je stejně jako jiné onemocnění pojištěné,
– výdaje na nebytné lékařské ošetření i z lékařského hlediska nutného transportu ze zahraničí jsou pojištěné.
Výdaje na karanténu či izolaci v hotelu či jiném podobném zařízení (např. z důvodu podezření na onemocnění koronavirem či místních nařízení) nejsou pojištěné. Nejedná se o nezbytné lékařské ošetření.

Připojištění trvalé invalidity