Pomůžeš nám oživit českou krajinu?

Pomůžeš nám oživit českou krajinu?

Psal se podzim roku 2018 a já se vrátila z Bílých Karpat okouzlená místními lukami se solitéry a malými polnostmi. „To chci u nás taky,“ usmyslela jsem si při pohledu na naši pardubickou placku s lány tak obřími, že vzácný solitér či remízek se tam doslova ztratí. Bylo zapotřebí konat!

VZNIK SPOLKU

Trvalo rok, než jsem dala dohromady nějaký koncept, a další, než se opravdu začalo něco dít. Ještě před vznikem samotného spolku mi prošlo rukama zhruba 450 stromů a keřů, většina ovocných. Při posledním podzimním sázení se vysadilo necelých 250 kousků a ruku k dílu přišlo přiložit neuvěřitelných 100 lidí. V takovém rozsahu už bylo těžké korigovat vše přes živnostenský list, a tak jsem začátkem roku 2023 založila neziskovku v podobě spolku Láska k přírodě. Ten zajišťuje sbírky na stromy, plánování i samotné sázení. Dnes už bylo díky nám vysazeno zhruba 420 stromů a 390 keřů. 

CÍLE LÁSKY K PŘÍRODĚ

Naším cílem není pouze výsadba stromů, rádi bychom zmenšovali i travní plochy ve městech a nahrazovali je kvetoucími záhony či limitovali použití bílých světel, která narušují nejen rytmy člověka, ale také vegetace, hmyzu i zvěře. V krajině chceme rozšiřovat květnaté louky, pomáhat vlastníkům, kteří mulčují, s přechodem na sečení a věnovat se dalším aktivitám vedoucím k větší diverzitě. Zaměřujeme se také na šíření myšlenky projektu zivapuda.cz a vzdělávání vlastníků pozemků v tom, jak můžou upravovat své pachtovní smlouvy, aby jim nebyla jejich půda ničena a degradována zemědělskou činností.

Velmi důležitou součástí spolku je také tvoření komunity, kterou spojuje jedno – láska k přírodě. Rádi se potkáváme se stejně naladěnými lidmi, po akci opečeme farmářský špekáček či jablko a navzájem se více poznáváme. Momentálně pracujeme na parku pro všechny generace v Dašicích na Pardubicku, kde právě komunita rozhodne o jeho prvcích. Také se věnujeme vzdělávací kampani ohledně střetu s medvědy. Chceme rozšířit informovanost o tom, jak se chovat, a také zajistit preventivní opatření v místech výskytu, jako jsou zabezpečené kontejnery, medvědí skřínky apod. Pokud tedy víte o místě, kde se medvědi nebojí přijít nebezpečně blízko lidským obydlím, dejte nám vědět. 

JAK SE ZAPOJIT?

Na našich stránkách laskakprirode.cz si můžete koupit jakýkoliv počet stromů, které za vás vysadíme, ale můžete si ho přijít zasadit osobně, a to 21. 10. v Dašicích. Hledáme také další členy týmu, kteří by nám pomáhali již před samotnou výsadbou. Dále uvítáme pomoc s propagací či odbornější znalosti ohledně krajiny v oblastech zemědělství, lesnictví, krajinné architektury, ekologie apod. Zapotřebí bude také čtení vytipovaných zdrojů a zpracování důležitých informací do článků pro veřejnost. Pokud by nějaká spolupráce vyžadovala větší časovou investici, jsme schopni opatřit z grantů menší honorář.

Láska k přírodě

Láska k přírodě je neziskovka, která sází stromy, oživuje krajinu a spojuje komunity. Sledovat ji můžete na Facebooku i Instagramu @laskakprirode. Koupit stromy, které si buď sami přijdete zasadit, nebo ho za vás zasadí dobrovolníci, můžete na www.laskakprirode.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: