HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest

Test SpotSOS – satelitní komunikátor

Test SpotSOS – satelitní komunikátor

V opuštěných oblastech není dostupný signál pozemních mobilních sítí a potřebujeme-li dát o sobě zprávu, nezbývá než použít satelitní spojení. Existují různé možnosti a jedním z nejsnáze použitelných a asi nejdostupnějším je Spot (Satellite GPS Messenger), který na většině povrchu planety umožní předávání zpráv současně s přesnou GPS polohou.Údaje výrobce:
Rozměry: 94×66×25 mm
Váha: 147,4 g
Pracovní teplota: -30° C až 60° C
Pracovní výška: -100 m až +6500 m
Vodotěsnost: do hloubky 1 m po dobu 30 minut, IPX7,
MIL-STD 810E, Method 509.3 (5% NaCl, 95% destil. voda)
Odolnost vibracím SAE J1455
GPS: uBlox AMY-5M chipset. Obdoba SiRF.
Infocena: 3 600 Kč (pouze přístroj)
Dodává: Iris Ident

Bezpečnost a komunikace v nouzi
Nejsme-li velká a medializovaná expedice, která potřebuje denní komunikaci a předávání aktuálních zpráv do sdělovacích prostředků, pak většinou nepotřebujeme více, než dát o sobě vědět, že jsme v pořádku a v případě nějaké nouze, požádat o nezbytnou pomoc. Pro tento případ existují různé možnosti a jedním z nejsnáze použitelných a asi nejdostupnějším je Spot (Satellite GPS Messenger), který nám předávání zpráv současně s přesnou GPS polohou na většině povrchu naší planety umožní. Jedná se i o finančně dostupnou službu, kdy samotný Spot si můžeme pouze vypůjčit a platíme jen po nezbytnou dobu to, co opravdu potřebujeme.

Samotný Spot není novinkou, předchozí verzi jsme již testovali zde. Výrobce však pokročil dále a je zde nová generace. Nový model Spotu je příjemně malý oranžovo černý přístroj, rozměry i váhou podobný mobilnímu telefonu, který v sobě spojuje citlivý GPS přijímač s vysílačem dat na síť satelitů Globalstar nové generace. Pro praktické používání je ale nutné předem aktivovat svůj účet na webu provozovatele, který pomůže s aktivací služeb a po celou dobu bude nápomocen při řešení možných problémů, a uhradit potřebné poplatky za objednanou službu.

Základní funkce
Pro ovládání máme k dispozici šest tlačítek, z čehož jedno slouží samozřejmě jen pro zapnutí a vypnutí. Pro indikaci provozu jsou zde dvě samostatné LEDky, kdy jedna informuje, je-li přijímán dostatečný GPS signál či nikoliv a druhá ukazuje, že požadovaná zpráva je, byla odesílána, nebo odeslána nebyla. Informace, potvrzení o jejím doručení však bohužel možná není (myšleno potvrzení na přístroj, později je to možné ověřit na internetu). Po zapnutí, studeném startu, trvá asi 45 sekund, než je pozice Spotu s GPS načtena, podmínkou je nejvíce volný výhled na oblohu. GPS v tomto novém modelu je ale dostatečně citlivá tak jako všechny nejnovější GPS na trhu a neměl jsem se zachycením GPS signálu nikdy problém. Zjištěné souřadnice jsou pak součástí každé odeslané zprávy.

Běžně přístupná jsou pak ještě další tři tlačítka označená symboly Check-in/OK, Custom Message a Track Progress. První dvě tlačítka slouží k odeslání námi přednastavené zprávy do mailu nebo jako SMS až deseti příjemcům. Pro odeslání těchto zpráv musí Spot znát předem polohu z GPS, jinak zprávu neodešle, zpráva je odesílána vždy třikrát s odstupem 5-10 minut, ty nadbytečné jsou službou zahozeny a doručeny jsou jen jednou příjemcům. Třetí tlačítko označené graficky stopou podrážky, Track Progress, odesílá pravidelně informace o naší poloze každých deset minut, po dobu 24 hodin, nebo do vypnutí této služby nebo vybití baterií. Jsme-li v místech, kde momentálně není signál GPS dostupný, Spot informaci neodešle, ale bude to stále dál zkoušet, vždy po dalších deseti minutách.

Zbývající dvě tlačítka patří mezi ta nejdůležitější a mají prioritu před ostatními zprávami, které nejsou pak odesílány. Jedná se o tlačítko Help, označené graficky dvěma ručkami a tlačítko v červené barvě je SOS. Obě tato tlačítka jsou kryta pevnou ochranou, kterou je nutné pro přístup k tlačítku odsunout. Je tak zabráněno jejich nechtěné aktivaci a spuštění záchranného systému. Tlačítko Help je využíváno hlavně pro aktivaci domluvené pomoci přátel nebo třeba organizátora naší aktivity či službou Spot Assist. Tato zpráva je vysílána každých 5 minut po dobu jedné hodiny s polohou GPS, není-li dostupná, tak bez ní. Odešle se tedy 13 zpráv! Tlačítko SOS (Emergency) aktivuje záchranné centrum IERCC GEOS, které zorganizuje akci na naši záchranu pomocí SAR center či diplomatických služeb kdekoliv na Zemi. Zpráva je vysílána každých 5 minut až do vybití baterií nebo do jejího aktivního zrušení, změní-li se podmínky. Pozor jde o skutečné nouzové volání a vždy je zásah záchranných služeb hrazen a to, i když by šlo o planý poplach. Je také vysílána se souřadnicemi GPS, nejsou-li dostupné, pak bez nich. Dojde-li ke změně situace, lze obě tyto zprávy aktivně zrušit, tak aby byla pomocná či záchranná akce včas zastavena. Po aktivaci, odeslání nouzových zpráv nemusíme setrvávat na místě, odesílané zprávy stále sledují a odesílají naši aktuální pozici, vždy podle aktualizace GPS, například na naší aktivní cestě k záchraně či cíli. Jen pozor na možnou ztrátu GPS signálu, například jsme-li někde v úkrytu či domě, kdy nelze tuto zprávu odeslat ke družicím!

O probíhajících funkcích a akcích Spotu jsme informováni pomocí LEDek a podsvícením všech tlačítek. Podrobný popis signalizace je v návodu, zde krátce upozorním hlavně na signalizaci červenou barvou, která upozorňuje u On/Off tlačítka na vybité baterie, u GPS na nedostatečný GPS signál. U odesílání zpráv pak, že poslední zpráva nebyla odeslána a u zpráv Help a SOS, že jsme tyto nouzové zprávy už aktivně zrušili. Při zapnutí probíhá vždy vnitřní test Spotu, rozsvítí-li se ale vše červeně, jedná se o poruchu přístroje. Blikající zelené světlo naopak všude potvrzuje aktivitu tlačítek, dostatečný signál GPS a odeslání zpráv.

Máme-li přístup k internetu, nebo lépe, mají-li ho příjemci našich zpráv, pak si mohou naši zeměpisnou polohu zobrazit v reálném čase na podrobných mapách Google maps, po zadání potřebných údajů, dostupných přes stránky www.spotsos.cz. Pro příbuzné a přátele to bude určitě zajímavá informace.

Centrála GEOS a technické detaily
Centrála GEOS International Emergency Service Center je umístěna v Houstonu (TX) a je údajně schopna za pomoci příslušných velvyslanectví a SAR center po světě zařídit naši rychlou záchranu téměř kdekoliv, kde se v dosahu satelitů GlobalStar ocitneme. To jsem nemohl samozřejmě vyzkoušet, ale jsou už známy mnohé případy, kdy takto k úspěšné záchraně došlo. Pro zajímavost uvedu, že i účastníci akce dokumentované stanicí Discovery „Out of the Wild“, „Z divočiny Venezuela“ v české mutaci, byli všichni Spotem vybaveni a při zranění či na konci svých fyzických sil, po stisku tlačítka Help, byli za krátko vyzvednuti záchranou helikoptérou organizátora.

V současnosti stále není ještě pokryta celá planeta, chybí východ a jih Afriky, nejjižnější část Jižní Ameriky i některé ostrovy a souostroví v oceánech a také oblasti okolo pólů. S dostupností signálu ve středu indického subkontinentu je situace o něco složitější jak je patrno z mapek (služba může i nemusí být dostupná do 20 minut). Na mapce jsou oblasti použitelnosti Spotu dobře vidět. Satelity Globalstar na nízké oběžné dráze (LEO) sice i ve zmíněných místech, kromě pólů, nad námi přelétají a zprávy zachytí, ale nemají odpovídající pozemní stanici, které by zprávu předaly. Na rozdíl od satelitů Iridium nekomunikují mezi sebou, ale možný je vždy jen uplink a downlink u jednoho satelitu, který přelétá nad naší oblastí. Informace o naší poloze a druhu zprávy jsou odeslány jednosměrně (simplex) jako nízkorychlostní data, výkonem přibližně 0,4 W na frekvenci 1600 MHz. Zdánlivě malý výkon ale slouží a dostačuje, podle mých zkušeností, spolehlivě i za ztížených podmínek.

V zimním listnatém a také středně vysokém jehličnatém lese nebo i za předním oknem auta s vyhřívaným sklem drátky jsem Spot bez problémů využíval. Stan není také příjmu signálu GPS ani odesílání zpráv překážkou, jen snad silná vrstva sněhu (v záhrabu), silná vrstva vlhkého listí nad hlavou, přívalové deště z mohutné bouřkové oblačnosti mohou jakoukoliv naši komunikaci narušit. Dřevěnou střechou srubu či jednoduché stodoly však signál také neprošel. Potřebujeme-li odeslat jakoukoliv důležitou zprávu, vyplatí se najít si vhodné místo s volnou oblohou a nechat Spotu dostatek času, aby mohl zprávu několikanásobně odeslat, získáme pak 99% jistotu jejího doručení. Spot po aktivaci tlačítek naši další asistenci nepotřebuje, můžeme ho nechat, díky jeho klimatické odolnosti, bez dozoru ležet za jakéhokoliv počasí. Spot by také měl anténou označenou logem směřovat přímo vzhůru k obloze, ne s větší odchylkou než 15 stupňů od kolmice pro maximálně příznivé podmínky při spojení se satelity.

Rozdíly v pokrytí první a druhé verze Spotu

Vliv na dobrý příjem GPS signálu může mít i těsná blízkost těla či ruky přes anténu. Poloha antény, kdy nesměřuje kolmo vzhůru či těsná blízkost jiné GPS nebo i statická elektřina v atmosféře před a za bouře. Podobně může být rušeno i vysílání dat k satelitům Globalstar, ale jedná se většinou o dost mimořádné podmínky, kterým se při jejich znalosti můžeme úspěšně vyhnout. Pokud Spot nebyl zapnut více než 30 dnů, nebo se změnila naše pozice o více než 200 km, trvá pak vždy GPS delší dobu načtení nových dat z almanachu. Je-li Spot zapnut, tak nová aktivace GPS pro načtení nové polohy do odesílané zprávy trvá jen 1-5 sekund (Hot Start).

Napájení Spotu je možné pouze třemi tužkovými bateriemi AAA, doporučeny jsou pouze baterie lithiové (tj. primární články nikoliv akumulátory) pro jejich velkou kapacitu, dlouhou životnost a hlavně jejich schopnost dávat dostatečnou energii i při extrémních teplotách v rozsahu cca –40° C i +60° C. Samozřejmě, že jiné lithiové baterie lze použít také, ale i běžnější alkalické AAA baterie fungují, nemají však už výše zmíněné vlastnosti lithiových, zvláště tu mrazuvzdornost a mají i nižší kapacitu, životnost. Problém alkalických baterií také je v jejich vybíjecí charakteristice, kde jejich napětí s vybíjením lineárně klesá, kdežto u lithiových napětí dlouho drží bez poklesu. Akumulátory použít nelze, mají nižší provozní napětí a Spot s nimi nepracuje, indikace vždy svítí červeně. Důležité je proto mít sebou vždy i náhradní baterie, protože lze jen těžko správně odhadnout jejich životnost při našem různorodém využívání funkcí Spotu.

S novými lithiovými Energizer Ultimate Lithium (L92) bateriemi výrobce uvádí tyto provozní hodnoty:
Vypnutý Spot baterie nespotřebovává, vydrží několik let, podle životnosti na nich uvedené, moje mají 2023, Zapnutý Spot (Power On), pak vydrží s bateriemi, v plné provozuschopnosti, pohotovosti 3 měsíce, při použití SOS (Help po 1 hodině) pak vysílá nepřetržitě 6 dnů (každých 5 minut), nebo při načítání trasy, Track Progress vysílá 7 dní (každých 10 minut vždy po 24 hodin), nebo odeslání informace (OK) a Custom Message, lze odeslat až 700×. Jedná se ale o teoretické hodnoty při 100% příjmu GPS signálu, optimální teplotě a podmínkách, v praxi pak proto musíme vždy počítat s hodnotami menšími, při kombinacích pak těžko odhadnutelné, zvlášť v extrémních teplotách a při špatných GPS příjmových podmínkách. Lithiové baterie si zachovávají svou plnou funkčnost i při -30° C a i při -40° C, jsou-li nové, dávají stále dostatek energie pro Spot. Alkalické baterie pod minus deset stupňů kolabují, lze je však před použitím i na svém těle zahřát, pak chvíli potřebný výkon dávají. Náhradní baterie proto musíme mít vždy sebou na předpokládanou dobu akce i s nutnou rezervou. Objeví-li se červeně blikající tlačítko On/Off máme už jen 30 % energie k dispozici, platí to ale jen pro lithiové baterie Energizer, u jiných to může být jinak. Svíti-li červeně On/Off tlačítko trvale, nutná je okamžitá výměna za nové, Spot by už dál se starými nepracoval! Předcházející model Spotu měl sice výdrž delší, díky AA bateriím s větší kapacitou, ale byl i proto rozměrnější a těžší a měl především méně citlivý GPS přijímač.

Tlačítka Spotu jsou relativně malá a v prohlubních, což znesnadní jejich náhodné spuštění. Použít je ale omezeně lze i v silnějších prstových rukavicích, v palčácích se mi je příliš dlouho stisknuté držet nedařilo. Tlačítka SOS a Help jsou ale navíc ukryta pod odklopitelným krytem, ale při zranění, v mraze či stresu může pak být odklopení a podržení drobného tlačítka těch několik nutných vteřin docela problém. V prstových teplých rukavicích jsem to zkoušel neúspěšně, musel jsem použít i holou ruku, hlavně pro to odklopení drobného krytu. Podaří-li se nám ochranný kryt odlomit, lze dokoupit náhradní, ale je i součástí kompletního balení, nebudeme tedy asi první, komu se to podařilo.

Pouzdro Spotu je příjemně malé a dobře se drží i v mokré a studené ruce, díky pogumovaným okrajům v holé ruce neklouže. V silnějších rukavicích jsem už tu jistotu neměl. Je také možné připevnit si Spot na paži, výrobce dodává praktické pouzdro s popruhem a také malou karabinku na jeho zavěšení kamkoliv. Ta je ale bohužel upevněna jen na úzkém proužku materiálu pouzdra a už se mi ji podařilo z úchytu utrhnout. Na zadní části Spotu jsou také plastové úchyty na případné připevnění nějakého poutka, při použití bez pouzdra, a proto ve zmrzlé ruce, rukavicích a za případného stresu bych spolehlivé, pevné poutko v doplňcích určitě přivítal. Doporučená je vodorovná poloha Spotu, anténami vzhůru, takže připevnění svisle na paži moc spolehlivá, podle mých zkušeností, není (dochází k horšímu a méně přesnému určování polohy), lepší určitě je vodorovná k víku batohu nebo na plocho v ledvince, zvlášť pro funkci Track Progress (v obou polohách fungoval Spot 100%).

Bohužel tento nový Spot ve vodě už neplave, snese ale i potopení pod vodu (až 30 minut ve hloubce 1 m). U nehod na vodě proto funkci plovoucí záchranné bóje nám bohužel nesplní. Velkého množství vody kolem Spotu se ale bát, díky jeho odolnosti, nemusíme. Podmínkou je vždy dobře uzavřít prostor baterií a nepoškodit těsnění, které je chrání. Prostor uzavírají dva šrouby, které nevyžadují obvykle nutný šroubovák, lze použít mince nebo holými prsty uchopit drobná drátěná očka upevněná v hlavě šroubu.

Cena Spotu a potřebné poplatky:
- Spot stojí v ČR 144€; 3600 Kč bez DPH
- celoroční aktivace (Basic Service Plan) je za 115,20€; 2880 Kč bez DPH (v ceně je 48 sms/rok) - aktivace trackování (Track Progress) včetně zobrazování na Google maps je za rok 37,60€; 940 Kč bez DPH
- balík odeslání 180 SMS zpráv za rok je za 10€; 250 Kč bez DPH
- SOS služba je nepovinné pojištění nákladů na hledání a záchranu, (Geos Member Rescue Benefit), ten je možný získat za 16,80€; 420 Kč na rok, poskytuje krytí všech výloh do 100 000 USD. Cena zahrnuje 24 hodinovou službu Monitorovací centrály. V případě nouzové situace a po stlačení SOS tlačítka Monitorovací centrála kontaktuje primární a sekundární kontakt, nastavený v systému a zorganizuje záchrannou akci za pomoci záchranných složek země, ve které se zařízení aktuálně nachází. V Evropě, USA a Kanadě je to zabezpečeno přímým kontaktem na záchranné složky a v dalších zemích Monitorovací centrála kontaktuje ambasádu nebo konzulát té země, ze které pochází vlastník zařízení a v součinnosti s nimi zabezpečí průběh záchranné akce. Cena je ale platná pouze při registraci Spotu!
Cena nezahrnuje pojištění zdravotních nákladů, cestovní pojištění ani pojištění nákladů spojených se záchrannou akcí v dané zemi. Je nutné zabezpečit si příslušné pojištění ještě před vycestováním do zahraničí.

Spot první generace byl v prodeji již od listopadu 2007, tento nový model Spot SOS od roku 2011. S novým modelem se podařilo odstranit některé problémy staršího (například citlivost GPS, složitější a možnost chybného použití tlačítek, i větší váhu), ale bohužel některé užitné vlastnosti staršího modelu zase byly odstraněny, potlačeny (tepelná odolnost, neplave a také menší výdrž AAA baterií).

Zkušenosti v praktickém použití
Pokusil jsem se simulovat při použití různé podmínky využití, kromě SOS tlačítka, řekl bych, že jsem spokojen jak se spolehlivostí přenosu dat, tak s přesností udané polohy, nepřesahovala víc než 15-20 m i v městských ulicích a za předním sklem auta. Mechanickou odolnost jsem pády ani údery netestoval, vyzkoušel jsem voděodolnost delším ponořením do vody a test proběhl bez problémů.

Výrobce navíc uvádí, že nový Spot pracoval spolehlivě i ve výšce 8 201 m n. m. na Cho Oyu při expedici Marmota.

Spot je asi nejenom pro mě vítaným bezpečnostním a komunikačním zařízením za poměrně dostupnou cenu. Zajímavá je možnost vypůjčení Spotu pro ty, kteří nejsou až tak častými cestovateli a zaplacení si potřebných služeb na jen nezbytnou dobu. Spot také splňuje požadavky nové normy, standard SEND organizace RTCM, pro záchranu v systémech SAR. Spot je tak prvním přístrojem, který odpovídá těmto novým požadavkům a rozhodně ukazuje další směr vývoje bezpečnostních zařízení, které bez velkých formalit umožní jednosměrnou komunikaci s domovem a v případě nouze může zachránit naše zdraví i život.

© Svět outdooru, test duben 2012, text i foto Pavel Krupka

 

Placené odkazy k tomuto článku:
Zde může být váš odkaz! Napište nám.

10.04.2012, Pavel Krupka


Diskuse


mates
mates
měl jsem spot na zimní výpravě v severním švédsku (v na mapě žlutě označené oblasti) a odesílání se příliš nedařilo, v údolích vůbec, zprostřed zamrzlého jezera to bylo lepší, leč bylo nutné nechat přístroj zapnutý cca 30 min ve víku batohu. Velkou nevýhodou je, že sem si nikdy nebyl jistý, jestli byla zpráva doručena, kontrolka sice blikala zeleně skoro pokaždé, ale při každodenním odesílání po dobu 10 dní byly doručeny jen 2 zprávy..a to vám teda řeknu, že maminka zrovna klidná nebyla..
10. 04. 2012, 14:19:00
P. Krupka
P. Krupka
To se mi zdá podivné, byl to tento nový model Spot SOS? U toho starého bych to připustil, ale tento testovaný ve vodorovné poloze odesílal vše 100%. Pokrytí satelity Geos i GPS by tam taky mělo být OK. Škoda že nevyšly mé plány se Spotem do Laponska, získal bych pak vlastní zkušenosti ze severních oblastí. Posílal jste tedy jen SMSky, předpokládám a ty se posílají 3x za sebou, asi po 10 minutách právě aby byla jistota jejich doručení.
10. 04. 2012, 14:33:00
PavelH
PavelH
Zdravím. Koukám na tuto recenzi a tento přístroj mě velice připomíná cca 2 roky starý model a to SPOT SATELLITE GPS MESSENGER, který byl uveden na trh již v roce 2010... viz. : http://www.findmespot.eu/en/ Jedná se opravdu o vylepšený model pro rok 2012 a nebo o 2 roky starou verzi?
10. 04. 2012, 23:16:00
Zdeněk Hübst
Zdeněk Hübst
Stačí si pročíst text a pod prvními dvěma obrázky slovíčka ´´zde´´ odkazuje na test prvního modelu.
10. 04. 2012, 23:37:00
P
P
První model z roku 2008 nemám na mysli, stačí vyhledat slovo SPOT SATELLITE GPS MESSENGER a podobnost s tímto SpotSOS je více než zřejmá... Tento rok by měl teoreticky vyjít nový model, pokud je upgrade každé 2 roky a chtěl jsem se zeptat, zda to je vylepšená verze pro rok 2012 a nebo verze z roku 2010?
11. 04. 2012, 08:43:00
P.Krupka
P.Krupka
Podle mých informací se jedná o model Spot 2, který se v USA objevil v roce 2010. Neviděl jsem žádný letošní model, ale počítejme s tím, že když bude, v ČR se objeví s plnou aktivací pro nás také až za přibližně dva roky.
11. 04. 2012, 14:11:00
mates
mates
jojo, byl to přesně tenhle model..nefungoval dokonce ani v Kiruně a ani na některých mistech Prahy..ulice budou fungovat asi stejně jako hory..neodesílalo to vůbec nic, ani při hodinovém zapnutí..ale třeba z moře mezi Dánskem a Švédskem jel jak kuna, ale bylo to už loni, tak je to už třeba lepší, ale příště radši doma řeknu, že o mně dva týdny neuslyšej a bude větší klid
11. 04. 2012, 20:46:00

Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

RSS této diskuze

• KAM NA HORY

... podle webu Pohora.cz
Trek ke Kančendženze – severní a východní BC
  Kančendženga je známá jako „Královna hor“je to třetí nejvyšší vrchol na této planetě (8586 m) a její okolí se může pochlubit různými ekologickými zónami, od subtropického podnebí po ledovou divočinu.