HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest

Pádla

Výběru vhodného pádla u nás dnes vodáci věnují mnohem více pozornosti, než tomu bývalo zvykem ještě před několika lety. Nabídka pádel na trhu se proto rozšířila a škála typů, tvarů a stále modernějších a dokonalejších materiálů je širší než kdy dříve. Zopakujme si proto v článku z Malého Průvodce 08, čemu je dobré při výběru věnovat pozornost. 

Výběru vhodného pádla u nás dnes vodáci věnují mnohem více pozornosti, než tomu bývalo zvykem ještě před několika lety. Nabídka pádel na trhu se proto rozšířila a škála typů, tvarů a stále modernějších a dokonalejších materiálů je širší než kdy dříve. Zopakujme si proto, čemu je dobré při výběru věnovat pozornost.

 

Pádlo je vhodné vybírat ke konkrétnímu typu lodi. Základní rozdělení je na pádla kajakářská (se dvěma listy), kanoistická, raftová, dračí a další, speciální. Při volbě pádla je nutné brát v úvahu jak vlastní tělesné proporce, velikost a typ lodi, tak i typ a intenzitu pádlování, které budete provozovat. Od toho se odvíjejí další požadavky na parametry a vlastnosti pádel, jako jsou především délka, velikost a tvar listů, odolnost a hmotnost. Nejlepší, i když zdlouhavá cesta výběru správného pádla vede přes neustálé zkoušení, porovnávání a experimentování.

Pádla

Pádlo na první pohled

U každého pádla by nás měly zajímat především tři základní vlastnosti: hmotnost, pružnost a tvar listu. Dalším, jistě důležitým údajem je odolnost (která je ale silně ovlivněna způsobem zacházení s pádlem) a samozřejmě cena.

Hmotnost pádla je jedním z mála parametrů, které je možné snadno porovnat i přímo v prodejně. Celková hmotnost ale může být údajem poněkud zavádějícím, protože pro pohodu a lehkost pádlování je důležité především vyvážení pádla, tedy poloha těžiště a podélné rozložení hmotnosti. Je dobré si uvědomit, že při každém záběru vynakládáme sílu nejen na pohánění lodi, ale také na vytažení pádla z vody a nápřah k dalšímu záběru. Každý gram hmotnosti navíc stojí zbytečné úsilí, které se při delších jízdách projeví dřívější únavou.

Lehký kevlarový materiál

U pádel kanoistických není rozložení hmotnosti sice tak důležité jako u kajakářských, přesto se pádluje příjemněji pádlem s lehkým listem. Čím je těžiště blíž hlavičce, tím lehčeji se bude pádlo ovládat, i kdyby se jeho celková hmotnost nezměnila. Kajakářské pádlo musí mít těžiště uprostřed. Pokud je nevyvážené, nekupujte ho. Opět tu platí: čím lehčí listy, tím snazší ovládání. Rozložení hmotnosti kajakářského pádla jde snadno otestovat – uchopte je jednou rukou v těžišti (to musí být uprostřed, ověřte si to balancováním na jednom prstu) a začněte s ním střídavě otáčet vlevo a vpravo nebo pohybovat listy do osmičky jako při pádlování. Porovnáte-li takto několik různých pádel, brzy odhalíte výrazné rozdíly.

Pružnost pádla je vlastnost, kterou oceníte při dlouhodobém a intenzivním pádlování. U levných a rekreačních pádel a pádel pro komerční použití se jí nevěnuje téměř žádná pozornost. Vybíráte-li si však pádlo pro sebe a myslíte-li to s pádlováním alespoň trochu vážně, zaměřte se právě na porovnání pružností nabízených pádel. Pružná bývá jak žerď, tak listy, avšak zatímco pružnost žerdi je vlastnost žádoucí, listy by měly pružit co nejméně. Elastická žerď totiž dobře pohlcuje nárazy a činí záběr „měkčím“, je proto šetrná k pádlistovým vazům a kloubům. Příliš pružné listy naopak záběr destabilizují, protože při něm deformují svůj tvar. Samozřejmě platí: čím jsou listy tvrdší, tím jsou křehčí a náchylnější na poškození. Tam, kde jde především o výkon a účinné přesné záběry, se upřednostňují pádla tvrdší, než je příjemné pro rekreační pádlování.

Plastový listDnes již málo používané dřevěné pádlo

Pro sportovní jízdu, a divokou vodu zvlášť, je důležitá také odolnost. Ta je, stejně jako pružnost, závislá na použitých materiálech a jejich složení. Je jasné, že hmotnost a odolnost pádel jsou dva protichůdné požadavky a výsledkem musí být kompromis – čím lepší, tím vyšší bude cena pádla. Mezi nejodolnější a cenově nejpřístupnější, ale často také mezi nejtěžší patří pádla z termoplastů. O něco lepší poměr odolnosti ku hmotnosti mají pádla s listy z vstřikovaných plastů kombinovaných s vlákny (sklo, diolen, karbon), případně pádla dřevěná (v závislosti na použitém druhu dřeva a technologii výroby). Mezi nejlehčí, a často i velmi odolná patří pádla z nejmodernějších kompozitů.

Tvarování listů pádel

Listy kajakářských pádel mohou mít nejrůznější, nejčastěji asymetrické tvary. Důvodem asymetrie je snaha o co nejstabilnější záběr. Stabilita záběru ale záleží na několika faktorech. Prvním z nich je rozložení ponořené záběrové plochy kolem podélné osy listu. U symetrického listu vzniká, pokud není pádlo při záběru přesně svisle, nerovnováha mezi velikostí záběrové plochy nad a pod osou pádla, a tím na každou stranu listu působí jiná tlaková síla. Takto vzniklý krouticí moment musí pádlista kompenzovat pevnějším držením pádla, což více zatěžuje a namáhá prsty a předloktí. Přestože je tento moment velmi malý, projevuje se citelněji při delších plavbách, a proto se už mnoho let u rychlostních a cestovních pádel kompenzuje asymetrickým tvarováním listů.

Různé druhy kajakářských listů

Na divoké vodě je při správné technice pádlo v přímém záběru v téměř vertikální pozici, ale asymetrické listy se prosadily i tady. Důvodem je lepší stabilita při širokém řídícím záběru i při dalších kombinovaných záběrech, které se na divoké vodě používají mnohem častěji než prostý přímý záběr. Zúžení vnitřní poloviny listů v blízkosti přechodu k žerdi napomáhá (hlavně u slalomových a freestylových pádel) snadnějšímu vedení pádla co nejblíže lodi.

Rozdíl v kanoistických listech

Složitě až záhadně může na první pohled působit příčné a podélné tvarování kajakářských (a často i kanoistických) listů. Podélný profil listu může být přímý, jak bylo a stále je zvykem u rekreačních kanoistických a lacinějších kajakářských pádel, nebo více či méně podélně prohnutý (připomínající tvar lžíce), který je typický pro kvalitnější sportovní pádla. Konkávní podélný profil záběrové strany listu zvyšuje při správné technice pádlování efektivitu záběru.

Příčný profil listu může být také různě tvarován, avšak tady jsou složitější tvary výsadou dražších pádel. K čemu je dobré mít příčně profilovaný list? Tradiční ploché a příčně konkávní listy (tzv. tvrdý profil) zajišťují maximální přenos síly záběru, ale při nesprávné technice snadno „trhají vodu“ (vysoká turbulence a cákání vody, které snižuje účinnost záběru). Pádla s tzv. měkkým profilem poskytují plynulejší záběr s menší turbulencí, lepší ovládání a směrovou stabilitu záběru. Měkký profil se proto používá hlavně u maratonských a mořských pádel, kde je komfort a stabilita záběru nejdůležitější. Extrémně tvrdý profil najdeme u rychlostních pádel. Pádla s „měkkým“ tvarováním jsou zase účinnější při zpětném záběru, což je vhodné například pro freestyle.

Široká škála žerdí

Žerď pádla, jak už bylo řečeno, významně ovlivňuje nejen celkovou hmotnost a její rozložení, ale především pružnost, ergonomii a pevnost pádla. Vlastnosti žerdi záleží hlavně na jejím materiálu. Měla by být především pevná a lehká, i když hmotnost tu většinou nehraje tu nejdůležitější roli. Jak jsem uvedl na začátku, podélné rozložení hmotnosti pádla ovlivňuje jeho ovladatelnost a snadnost pádlování. Protože pádlo znovu a znovu zvedáme k novému záběru, mělo by mít především co nejlehčí listy. Hmotnost žerdi je pro celkovou vykonanou práci méně významná a je-li vyšší například jen kvůli nastavitelné spojce nebo slepu uprostřed kajakářských pádel, při pádlování rozdíl téměř nepoznáte.

Nejlacinější jsou duralové žerdě. Jsou dostatečně odolné, ale relativně těžké a málo pruží, navíc v chladném počasí nepříjemně studí. Kompozitové žerdě mají specifické vlastnosti podle složení materiálu – mohou být velmi tvrdé (pro výkonnostní sport) i pružné, jsou lehké při dostatečné pevnosti a lze je tvarovat nejsnáze ze všech ostatních materiálů. Dřevěné žerdě se dnes používají v turistice nebo u speciálních rychlostních pádel. Jejich výhodou je velmi příjemná pružnost, pevností se ale dříve jmenovaným materiálům nevyrovnají.

Duralové žerdě - rozkládací verze

Známe žerdě přímé a žerdě klikaté – ty první jsou jednodušší a spolehlivější, ty druhé pohodlnější, šetrnější na klouby, výrobně složitější a stále oblíbenější. K čemu jsou vlastně dobré ty různě lomené a tvarované ergonomické žerdě kajakářských i kanoistických pádel? Jejich hlavní výhodou je anatomicky příznivější pozice zápěstí a loktů při záběru, a proto jsou vhodné především pro ty, kdo pádlují velkou silou a s velkým nasazením nebo dlouho a neúnavně. Existují dva základní typy lomených žerdí. Prvním jsou různé modifikace původní lomené žerdi, se kterou přišel britský mistr světa ve vodním slalomu a velký inovátor vodáckého vybavení Richard Fox. U tohoto typu je podélná osa listu předsazena před osu žerdi a poněkud vychýlena vpřed. Mechanickou výhodou předsazené lomené žerdě je to, že v tahu při přímém záběru je záběrová plocha listu za místem úchopu. Proto se při přímém záběru pádlo snáze vede vodou a nemá snahu se přetáčet (funguje to podobně, jako když za autem táhneme vlek), zato při zpětném záběru je výrazně méně stabilní (stejná analogie couvání s vlekem). Předsazená lomená žerď se proto hodí především pro všechny rychlostní disciplíny, kde výrazně převládá přímý záběr.

Porovnání klikové a rovné žerdě

Modifikovaná lomená žerď, označovaná též jako neutrální, se od předsazené liší tím, že osa listu zůstává shodná s osou žerdi. Před a za místem úchopu je však ohnutá tak, aby zápěstí zůstalo i v počáteční fázi přímého záběru v přirozené rovné poloze. Přímý záběr se tak sice neprodlouží, ale i ve zpětném záběru se pádlo chová stejně jako s přímou žerdí. Proto jsou neutrální lomené žerdě vhodné pro freestyle, divokou vodu i rekreační pádlování. Kromě nesporných pozitiv z hlediska ergonomie mají ale lomené žerdě také své nevýhody. Tou nejvýraznější je pevná šířka úchopu – pádlo je možné držet je ve vymezených místech. Protože jsou lomené žerdě zohýbané, a navíc se slepují ze dvou kusů, jsou při stejné skladbě materiálu těžší, a hlavně méně pružné, než odpovídající žerdě přímé. A vinou vyšší výrobní náročnosti jsou pochopitelně také dražší.

Některá pádla jsou vybavena okapávacími kroužky

Také u kanoistických pádel se lomené žerdi objevují, i když méně často než u pádel kajakářských, a obdobně platí i to, co bylo výše řečeno o materiálech žerdí. Hlavičky kanoistických pádel také najdeme v mnoha provedeních, ale v zásadě se používají dva základní typy. U nás je to prakticky výhradně hlavička tvaru T – může to být buď jenom obyčejný špalík nasazený kolmo na konec žerdě, nebo anatomicky tvarovaná hlavička používaná u plastových pádel. Ta umožňuje pevnější úchop a lepší ovládání pádla, zvláště v tekoucí vodě. Druhou variantou je tzv. hruška (angl. Palm-Grip), používaná nejvíce u dřevěných pádel. Tyto hlavičky jsou oblíbené hlavně u pádel na dlouhé cesty, protože se příjemně drží a lze je při pádlování hladce přetáčet (tzv. scrolling). To je nutné při klasické indiánské technice pádlování, kdy se pádlo při každém záběru otočí o 180 °.

Typy hlaviček

Volba správné velikosti

Při výběru pádla je důležité sladit jeho parametry s naší tělesnou stavbou a kondicí. Délka pádla by měla odpovídat nejen výšce postavy, ale také velikosti lodi (rozhoduje její šířka a výška sezení). V závislosti na síle a technice pak volíme vhodnou velikost listů. Přibližné vodítko pro volbu délky pádla poskytne tabulka v základních informacích, ta ale nabízí skutečně jen orientační hodnoty a nemůže brát v úvahu jemnou škálu délek, kterou dnes většina výrobců nabízí. Pádla se dnes běžně prodávají v délkách odstupňovaných po 2 cm, takže je snadné vybrat si nejvhodnější délku poměrně přesně (menší než dvoucentimetrový rozdíl délek je možné při pádlování jen těžko poznat). Na divokou vodu se dnes většinou jezdí s kajakářskými pádly kratšími než 2 m, turisté a slalomáři používají i delší. Pádla pro cestovní kajaky a na moře mívají délku kolem 2,25 m.

Různé typy a velikosti kanoistických pádel

Nejen celková délka, ale i velikost listů určuje sílu záběru – čím větší plocha, tím větší sílu je pádlo při záběru schopné přenést. Silově dobře vybavení jezdci mohou mít větší listy, slabší by měli sáhnout po listech menších. Celková plocha listu se většinou v katalozích neuvádí, musíme se tedy spolehnout na odhad nebo praktickou zkušenost. Velikost záběrové plochy listu lze odhadnout podle jeho délky a šířky, ale chování při záběru podstatně ovlivňuje i tvarování listu. Nejlepším vodítkem pro správný výběr bude tedy vždy především praktického vyzkoušení na vodě.

Délky listů kajakářských pádel se většinou pohybují od 40 do 50 cm, šířky (maximální) pak od zhruba 15 cm u rychlostních a mořských až do cca 20 cm u turistických a slalomových pádel. Dámská pádla by měla být v listech o trochu kratší a užší, dětská by měla mít plochu výrazně menší, a navíc se zúženou žerdí.

© Svět outdooru 2009 převzato z MP 08, připravil  Honz Novotný

 

Placené odkazy k tomuto článku:
Zde může být váš odkaz! Napište nám.

 


23.03.2009, Jan Novotný