HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest

ZAJÍMAVÉ VYBAVENÍ

Házečka nejlepší přítel vodáka

Že nejen na divoké vodě číhá nebezpečí úrazu nebo i ohrožení života není snad třeba připomínat. Každý z nás o riziku vodáckého sportu ví ale málokdo si připouští, že by se něco mohlo stát zrovna jemu. Další díl našeho seriálu o bezpečnosti na vodě vám připomene, k čemu je dobré lano v pytli, zvané házečka, a jak se správně používá ...
Že nejen na divoké vodě číhá nebezpečí úrazu nebo i ohrožení života není snad třeba připomínat. Každý z nás o riziku vodáckého sportu ví ale málokdo si připouští, že by se něco mohlo stát zrovna jemu. Další díl našeho seriálu o bezpečnosti na vodě vám připomene, k čemu je dobré lano v pytli, zvané házečka, a jak se správně používá.

skládání lana do házečkyHázečkaCo je to házečka?
Házečka (házecí pytlík) je plovoucí lano z polypropylenu, o průměru min. 8, raději 10-12 mm, délky 10 až 20 m (výjimečně delší) v pytlíku z tkaniny výrazné barvy s kouskem pěny. Na konci lana připevněném k pytlíku je oko vyztužené pro lepší uchopení. Podobně bývá většinou zakončen i druhý, volný konec lana. Někteří zkušení borci dávají přednost tomu, když druhý konec lana zůstává bez smyčky (tzv. clean-line-concept), aby při záchraně nesváděl k nebezpečnému držení házečky pouze v jedné ruce. Výrobci ale zjistili, že takové házečky se špatně prodávají a proto házečku bez uzlů na obou stranách asi jen těžko seženete. Když víte, jak se s ní zachází není to žádný problém, naopak oka na obou koncích dávají zručným záchranářům možnost používat lano oboustranně a tím urychlit manipulaci v případě potřeby rychlého opakovaného použití házečky. To už ale trochu předbíhám.

Délka lana závisí na způsobu použití. Házečky 10-15 m se vejdou do kapsy plovací vesty a stačí na menší toky. Do lodi je možno vzít pytlík s lanem 20-25 m. Delší nemá pro házení význam, dál nelze s dostatečnou přesností dohodit. Na velkých řekách se na raftech a otevřených kanoích občas používají i vaky s lanem 30-35 m, ale jejich konec se připevňuje k lodi. V případě převržení, kdy by plavání s lodí ke břehu bylo velmi obtížné a není možno vylézt zpět do lodi, jezdec doplave s volným koncem lana ke břehu a loď přitáhne. Jen pozor: při tomto způsobu záchrany lano nesmí být nikdy k plavci uvázáno napevno! To ale není běžné použití "lana v pytli".

umístění házečky ve vestěDůležitý je způsob skládání lana do vaku. Lano musí být poskládáno tak, aby se při hodu volně odmotávalo a neuzlovalo.Špatně smotaná házečka není funkční! Uzavírání házečky bývá řešeno různě, např. šňůrkou se samosvorkou nebo suchým zipem s popruhem nebo jinak. V každém případě je nutné, aby bylo možno pytlík snadno a rychle otevřít i zmrzlýma rukama. Horní část házečky může být ze síťoviny, aby smotané lano lépe vysychalo. Házecí pytlík je třeba stále udržovat v dobrém stavu To znamená nevázat na něm žádné zbytečné uzly, nadměrně lano nenamáhat, není-li to nezbytně nutné, po akci nechat rozmotané důkladně uschnout a teprve potom opět sbalit.

Lano házečky je uzpůsobeno pro záchranu z vody, nikoliv pro slaňování, lezení do skal, tahání lodí apod., ale samozřejmě v případě nouze jej lze i pro tyto účely použít. Házečku je možno použít ve spojení s několika karabinami pro konstrukci jednoduchého kladkostroje i jako lano pro upoutaného zachránce – ale to jen v případě bezpečného jištění ze břehu. Pozor na přecenění pevnosti lana. Pokud dojde při akci k nadměrnému zatížení, je lépe házečku příště nepoužívat pro záchranu a vyměnit ji za novou. Lano z té staré může posloužit pro všemožné přivazování nebo sušení oblečení. Neměl by na něm už ale příště viset život váš ani vašich kamarádů. Na házečkách by měla být uvedena pevnost lana, podle toho je možno odhadnout na co všechno jej lze použít.

Jak házečku správně použít?
Zdá se to na první pohled jednoduché, ale jak se ukazuje mnohdy její použití nezkušeným zachráncem nebezpečnou situaci ještě zhorší a může ohrozit i další vodáky (například lano zachycené pod hladinou může znamenat smrtelné nebezpečí pro nic netušícího plavce i v jinak bezpečném místě!). Každý vodák by měl vozit házečku vždy po ruce, nejlépe v lodi nebo ve vestě (ne ale omotanou kolem těla, pokud k tomu není speciálně určena, tzn. nemá popruh s bezpečnostním zapínáním). V případě nehody zachránce otevře uzávěr pytlíku, odmotá pár metrů lana a připraví se k hodu. Zakřičí na plovoucího nešťastníka a ujistí se, že jej postižený vnímá a sleduje lano! Teprve potom hodí. Házet může spodem nebo horem. První způsob je přesnější, druhým lze dohodit o něco dál.

druhý konec zachránce pevně zajistí (přehozením přes rameno nebo kolem pasu, kolem stromu, za kámen apod.), tak aby byl sám chráněn proti stržení do vodyak lano držet ukazuje obrázek. Poloha na zádech zajistí přísun kyslíku i v rychlém proudu, kde je také nutné držet lano oběma rukama.

Bezpečný hod je dobře mířený, to znamená mírně po proudu před plavce (lano na hladině plave pomaleji) a o několik metrů dál (proud lano rychle stahuje zpět ke břehu). Zachraňovaný může míření zachránci usnadnit, když zdvihne obě ruce nad hladinu a rozpřáhne je co nejvíce do šířky – tím zvýší také svoji šanci na rychlé chycení lana. Pokud je záchranářů více, musí spolupracovat a komunikovat, to znamená, že další lano je možné hodit až když je jasné, že to předchozí minulo svůj cíl a plavec na něj nedosáhne. Lano naskládané ve vaku se v průběhu letu odmotává, druhý konec zachránce pevně zajistí (přehozením přes rameno nebo kolem pasu, kolem stromu, za kámen apod.), tak aby byl sám chráněn proti stržení do vody. Tah lana zachyceného zachraňovaným bývá překvapivě silný a nelze jej většinou udržet v jedné ruce nebo bez dobrého jištění, proto je třeba záchranu alespoň párkrát v klidu natrénovat.

poloha zachraňovanéhoházení házečky

Nepovede-li se hod napoprvé a po ruce není další házečka, ještě není nic ztraceno. Je možno rychle do vaku nabrat vodu, aby byl těžší a hodit jej ještě jednou. Druhý hod už nebývá tak přesný a nelze ani dohodit stejně daleko jako se smotanou házečkou, ale na opětovné poskládání lana nebývá čas. Ještě rychlejší a přesnější metoda je použití opačného konce házečky. K tomu je ale potřeba trochu cviku. Při přitahování odmotaného lana zpět jej skládáme v jedné ruce do úhledných smyček o průměru cca 30 – 50 cm, které pak můžeme okamžitě znovu hodit, jakmile máme v ruce dostatečnou délku lana (často bohatě postačí i polovina házečky).

Plavec který házečku chytí by měl mít na paměti, že není moudré držet se oka na jejím konci. S velkou pravděpodobností se lano v okamžiku dopadu na hladinu ještě celé neodmotalo a tak jakkoli pevně se bude jeho konce přidržovat, bude nadále nezměněnou rychlostí pokračovat dalších 5 – 10 metrů dolů po proudu a nechá tak zachráncům dostatek času pro jízlivé úšklebky a vtipné poznámky. Je proto lepší chytit samotné lano a pytlíku si nevšímat. Jak lano držet ukazuje obrázek. Poloha na zádech zajistí přísun kyslíku i v rychlém proudu, kde je také nutné držet lano oběma rukama.

kresby: Jiří Červinka


18.04.2006, Jan Novotný


• KAM NA HORY

... podle webu Pohora.cz
Trek na Nevado Mismi a k pramenům Amazonky
Vyhaslá sopka Nevado Mismi je nejvzdálenějším místem, odkud ještě teče voda do Amazonky. Na jejím úbočí, v jezeru pojmenované českým hydrologem Doc. Jánským Bohemia, pramení jedna ze zdrojnicAmazonky – Carhuasanta.